Folkerett og krig: Nett-seminar med Cecilie Hellestveit

Palestina ble okkupert av Israel i juni 1967. 55 år har snart gått og palestinerne er fortsatt offer for omfattende og systematiske menneskerettighetsbrudd. Eksempler er bygging av boliger på okkupert område, utkastelse av palestinske familier i Øst-Jerusalem og straffeforfølgelse av palestinske barn etter militær lovgivning.
Hvorfor reagerer det internasjonale samfunnet så sterkt på det som skjer i Ukraina nå, mens Palestina og andre betente kriger og konflikter får mindre oppmerksomhet?
Kan Israels strategi med okkupasjon og utkastelse omtales som en krigsforbrytelse? Hva er egentlig folkerettens situasjon i Palestina?
Innleder: Cecilie Hellestveit, jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hellestveits fagekspertise er krig, fred og folkerett. Hun forsker på krigens folkerett og moderne våpenteknologi, og er i ferd med å skrive en bok om folkerett for Universitetsforlaget. Hellestveit har studert og arbeidet i Midtøsten, USA, Russland, Frankrike og Tyskland, og har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Hellestveit snakker russisk, arabisk, spansk, fransk og noe tysk. I tillegg til mange andre verv og engasjementer er hun styreleder i Oslo World og leder av Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd, samt skribent i Dag og Tid og Morgenbladet.
Møteleder: Inga Bårdsen Tøllefsen, leder av Palestinakomiteen i Tromsø
Arrangør: Vennskap Tromsø-Gaza og Internasjonalt Seminar
Klikk her for å gå til arrangementet på Facebook
Kort om Internasjonalt Seminar:
Internasjonalt Seminar er et samarbeid mellom Tromsøs humanitære organisasjoner, solidaritets- og studentorganisasjoner. Debattrekken koordineres av FN-sambandet og UiT Norges arktiske universitet, og mottar støtte fra Tromsø kommune.
Det arrangeres 25-30 møter hvert år, de fleste av disse på Tromsø bibliotek og byarkiv. Alle seminarene er gratis og åpne for alle, og publikum inviteres til å delta med spørsmål og kommentarer.