Folkeretten er under angrep – åpent møte i Stavanger 26. februar

Folkeretten er under angrep – åpent møte i Stavanger 26. februar

Indias frigjøringshelt Mahatma Gandhi ble en gang spurt om hva han syntes om den vestlige sivilisasjonen. «Det hadde vært en god ide», svarte Gandhi.

Etter 2. verdenskrig har det blitt tatt skritt i retning av å realisere en slik visjon – en sivilisert verden, bygd på lov og allmenne menneskeretter.  Viktige bidrag har vært FNs menneskerettserklæring og Geneve-protokollene, samt en rekke enkeltvedtak i FN / Sikkerhetsrådet som konkretiserer og forsterker disse. I sum: Begrense den sterkestes rett til å ta seg til rette overfor stater, grupper og enkeltindivider.

Gjennom etterkrigstida har vi sett mange eksempler på undergraving av internasjonal lov. Israel er et grelt eksempel, som med annektering av og utplassering av egen befolkning på okkupert territorium, utallige overgrep mot den palestinske befolkningen, ulovlig bygging av Muren, etc. etc., representerer en hån og en trussel mot internasjonal lov. Den nylig framlagte «fredsplanen» til Trump er en eskalering av denne trusselen: Får en slik plan aksept internasjonalt, legger det dødt noe av det viktigste innholdet i Geneve-protokollene: Forbudet mot annektering av og utplassering av egne borgere i okkuperte områder.

Palestinakomiteen arrangerer et åpent møte omkring dette temaet. Innledere blir advokatene Kjell Brygfjeld og Bent Endresen, som var blant de som gikk i spissen for initiativet «Forsvar Folkeretten», som har samla 44 advokater, og fått tilslutning fra ei rekke parti og organisasjoner (se www.forsvarfolkeretten.no).

Folkets Hus, Løkkeveien,  sal 1, onsdag 26. februar kl 19 – 21

I forkant av møtet har Palestinakomiteen i Stavanger årsmøte samme sted, kl 18 – 19

Velkommen!