Krystallnattmarkering

80 år etter at jødeforfølgelsen startet for fullt under 2. verdenskrig samles vi for å markere at nazismen og annen høyreekstremisme aldri skal vinne igjen. Det blir markering med appeller, kultur og fakler for å minnes alle ofrene og for å mane til ny kamp mot rasismen.

Vi samles ved Stortorget kl.18:00 og markeringen foregår der. Det blir utdelt gratis fakler.

Appellanter:
Kristin Røymo, ordfører i Tromsø
Marte Sandslett Seland, 1. nestleder i Høyres Studenter
Norun Kristine Kjerstad, leder i Tromsø Sosialistisk Ungdom
Per Oscar Kjølaas, tidligere biskop i Nord-Hålogaland

Karoline Olsen Stensland skal synge to sanger, med Robin Røsting Mathisen på gitar

Konfransier: Regine Scöttker (PUT)

Arrangører:
Tromsø Sosialistisk Ungdom
Tromsø AUF
Tromsø Rød Ungdom
Palestinakomiteens Ungdomsgruppe i Tromsø (PUT)
Palestinakomiteen i Tromsø

Tilsluttede organisasjoner:
Kvinnefronten i Tromsø
LO i Tromsø
NTL UiT
Rødt Tromsø
Tromsø Press

Lyd
Fagforbundet Tromsø kommune