Markering av landdagen og BDS-dagen i Oslo

I forbindelse med den palestinske landdagen, yawm al-ard, og den internasjonale BDS (Boycott, Deinvestments and Sanctions) dagen arrangeres det en markering ved Israels ambassade torsdag 29. mars klokken 18.00.

Landdagen er en årlig markering for å minnes hendelsene den 30.mars 1976. Den Nasjonale Komiteen for Forsvar av Arabisk Land erklærte generalstreik i protest mot staten Israels planer om å konfiskere palestinskeid land i Israel. Konfiskeringen skulle skje i Galilea og var en del av planen som blir kalt ”Judaization of the Galilee”. Massedemonstrasjoner brøt ut fra Galilea i nord til Negev i sør. Protestene endte med at israelske sikkerhetsstyrker drepte seks palestinere med israelsk statsborgerskap. Dette i tillegg til å skade 96 personer og arrestere 300. Siden 1976 har Landdagen blitt en årlig minnedag.

Landdagen symboliserer i dag palestinernes bånd til sitt land og kampen mot israelsk ekspansjon. BDS-dagen ble lansert den 30.mars for å sammenfalle med den palestinske landdagen. Dette fordi kampen mot israelsk landkonfiskering fortsatt er like relevant og er et av hovedmålene til BDS-bevegelsen. Grunnlaget for bevegelsen er et opprop fra nærmest hele det sivile samfunnet i Palestina (170 palestinske organisasjoner) om boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot Israel inntil Israel innretter seg internasjonal lov og universale menneskerettigheter.

Boikott av Israel er et legitimt, ikke-voldelig virkemiddel for enkeltpersoner, foretak og organisasjoner. BDS er inspirert av boikotten mot Sør-Afrika i protest mot apartheid. Også denne boikotten startet som en liten, lokal forbrukeraksjon.
Paroler for markeringen er:

•    Opphev okkupasjonen
•    Stopp ulovlige bosettinger
•    Pensjonsfondet ut av Israel
•    Ikke kjøp israelske varer
•    Boikott Israel

Appellanter: Odd Iglebæk, leder av Palestinakomiteen i Norge
Anna Lund, politisk nesleder i Fellesutvalget for Palestina
Emad Rozzi, palestinsk phd stipendiat

Tilsluttede organisasjoner: Changemaker, Palestinakomiteen Norge, Fellesutvalget for Palestina, Rødt, Rød Ungdom, Ung Kommunistene mfl.

Arrangør: Palestinakomiteen Oslo