Ikke dans med okkupanten!

Markering og opprop: Boikott den israelske dansegruppa Batsheva sine forestillinger i Norge!

 

Det israelske dansekompaniet Batsheva skal opptre i Bærum kulturhus 11. og 12. november. Verden over har Batshevas forestillinger blitt møtt med protester. De er finansiert som en del av «Brand Israel»-kampanjen for å bedre omdømmet ved å trekke oppmerksomheten bort fra okkupasjon og kolonisering. For dette får Batsheva ekstra støtte fra Utenriksdepartementet til utenlandsturnéer. Om ikke Batsheva og andre kulturgrupper opptrer i de ulovlige koloniene på Vestbredden skal de etter regjeringas nye politikk få alvorlige kutt i pengestøtten.

Det palestinske sivilsamfunnet ber oss om å boikotte Batsheva og andre kulturambassadører for staten Israel, til landet følger folkeretten og respekterer FNs resolusjoner. Tjue år med «dialog» etter Oslo-avtalen har skamløst blitt brukt til å intensivere okkupasjonen og koloniseringen. Palestinerne ser nå på internasjonal boikott av Israel som et av de viktigste midlene for å få Israel til å oppheve okkupasjonen og respektere palestinernes menneskerettigheter.

Israelske kulturarbeidere blir brukt til å legitimere okkupasjonen. Israels kulturminister Miri Regev ønsker å “gjøre støtte til en kulturinstitusjon avhengig av lojaliteten til staten Israel.» I juni 2016 fikk kulturinstitusjoner beskjed om at de årlig må rapportere om de har hatt forestillinger i bosettinger i Negev, Galilea (Golan) eller Vestbredden. De som ikke har hatt det får 33 % kutt i bevilgningene, mens de som har opptrådt i bosettingene får 10 % bonus (Haaretz 15.6.16 ).

Vi er for ytringsfrihet og kunstnerisk frihet. Men vi ønsker ikke at Israel skal få bruke kultursamarbeid til å pynte på omdømmet så vi glemmer hva de gjør mot palestinerne. Vi er ikke de eneste:

  • Batsheva har tidligere brukt musikk av den britiske komponisten Brian Eno til sine forestillinger. Nå nekter han Batsheva å bruke sin musikk. Til Ohad Naharin, direktør for Batsheva, forklarer han at Israels regjering utnytter artister som han ved å spille på et naturlig ønske om å fortsette å arbeide – selv om det betyr å bli en del av en propagandastrategi. (Haaretz 8.9.16)
  • -En dag i fremtiden, når dialog er et middel til å løse konflikt og når grunnleggende menneskerettigheter blir respektert, håper jeg på endelig å kunne gjøre min første konsert i Israel. Inntil da er stillheten det sterkeste våpenet jeg har.
    Pål Moddi Knutsen, kronikk på NRK Ytring 3.1.2014.

Hvis vi vil ha slutt på Israels okkupasjon av Palestina, kan vi ikke støtte Israels kulturambassadører. Batsheva er en spydspiss i forsøket på å normalisere Israels folkerettsbrudd og skape et positivt bilde av krigsmakten Israel internasjonalt.

Ikke dans med okkupantstaten.

Boikott forestillingene til dansegruppa Batsheva i Norge!

Bærum kulturhus bør avslutte samarbeidet med Batsheva.

 

Vil du bli med på markeringene og gjøre en forskjell?
Forestillingene starter kl. 19.30 begge dagene. Vi vil starte markering utenfor Bærum Kulturhus 1 time før forestillingen på fredag. Mange publikummere kommer tidlig. Vi trenger aktivister til å dele ut løpesedler før lørdagen forestilling.

Vi inviterer også organisasjoner til å slutte seg til vårt opprop!
Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening, SV og Rødt i Bærum og flere har sluttet seg til oppropet. SV vil fremme en interpellasjon i kommunestyret. Initiativtakere: AKULBI og Palestinakomiteen i Norge
Kontakt: kirsti.aarseth@gmail.com – mobil 976 89 479