Nasjonal markering i Stavanger – lørdag 20. juni

Palestinakomiteen Stavanger deltar i nasjonal markering «Anerkjenn Palestina som stat nå – Boikott Israel» lørdag 20. juni kl 12 – 15 med stand i Laugmannsgata ved Arkaden.

Velkommen!