Pinkwashing – hva er greia?

Pinkwashing er et ord som har dukket opp i den politiske debatten i senere tid. Ordet er en sammensetning av whitwashing (hvitvasking) og pink (rosa). Det brukes gjerne om stater eller bedrifter dersom de prøver å tekkes den skeive befolkningen for å fremstå liberale og humane. Særlig har kritikken mot staten Israel vært kraftig etter at de har kjørt sterke kampanjer for å få Israel til å fremstå som den eneste homovennlige plassen i Midt-Østen.

Morten Sortodden har vært homoaktivist og Palestina-aktivist gjennom mange år. Han byr på et foredrag om hvordan pinkwashing kommer til uttrykk i internasjonal politikk og hvordan dette påvirker skeive globalt. Han kommer inn på i hvilken grad solidaritetsbevegelser evner å se skeives problemer, og i hvilken grad har skeive mulighet til å se ut over sin egen rettighetskamp?

Foredraget etterfølges av en debatt ledet av Eva Gran

 

Sted: Clarion Hotel The Edge

Tid: 18.00-19.00

Arrangører: Palestinakomiteen i Tromsø og Tromsø Arctic Pride