Signér opprop mot universitetssamarbeid med Israel om petroleumsteknologi!

Universitetet i Stavanger (UiS) har inngått forskningssamarbeid med det israelske universitetet Technion om petroleumsteknologi. Samtidig vurderer NTNU tilsvarende oljesamarbeid med israelske universiteter.

Se bakgrunnsdokument: Det israelske gasseventyret og Norge som den gode fe  (pdf, 25 sider)

Som en reaksjon på dette, har det blitt lansert et opprop mot universitetssamarbeid med Israel om petroleumsteknologi. Bak initiativet står AKULBI – samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel.

— Målet er å få Universitetet i Stavanger til å avvikle samarbeid med israelske motparter. Saken er aktualisert ved alvoret i å få NTNU til å droppe den planlagte turen til Israel med Olje- og energiminister Tord Lien for å sikre avtaler om forskningssamarbeid i petroleumssektoren, sier leder av AKULBI, Øystein Grønning.

— Vi ønsker også å vise at norske akademikere markerer en etisk basert opposisjon mot UiS og NTNUs støtte til okkupasjonsmakten, legger han til.  

Alle kan signere oppropet, men akademikere og fagfolk bes bruke sine titler og gjerne tilknytninger (universitet, høgskole, forskningsinstitutt) og eventuell foreningstilhørighet.

Hvorfor er et samarbeid med Israel problematisk?

Samfunnsøkonom og forfatter Peder Martin Lysestøl har vært sterkt kritisk til NTNUs planer om å inngå petroleumssamarbeid med Israel. I en kronikk i Universitetsavisa 10.juni forklarer han hvorfor et slikt samarbeid er problematisk:

israelsk soldat og barn

Israels praksis med å fengsle barn har blitt møtt med sterk kritikk fra omverdenen.

«Årsaken til at Israel så sterkt ønsker samarbeid med Norge på petroleumsområdet er de store gassfunnene som er gjort i Middelhavet. Det største, Leviatan, 135 km utenfor Haifa, på havdyp ned mot 1700 m, ble anslått å inneholde 700 milliarder m3 naturgass. Feltet er en del av det store Levantfeltet i Øst – Middelhavet, og både Tyrkia, Syria, Libanon og Egypt har interesser i feltet og har uavklarte havgrenser med Israel.

Både de uavklarte grensene og Israels okkupasjonspolitikk har gjort at de store operatørene på olje-og gassområdet ikke ønsker å engasjere seg. Nå har Israel planer om å bygge opp sin egen petroleumskompetanse for å være mer uavhengig av utlendinger. Og det er her Norge kommer inn. NTNUs høye kompetanse, ikke minst på området produksjon av gass på havbunnen, er gull verdt for Israel.

Da den Israelske ambassaden i 2013 kom med en forespørsel til Stoltenberg-regjeringen om hjelp til å bygge opp teknisk petroleumskompetanse, var den norske responsen i følge Teknisk Ukeblad lunken. Utenriksdepartementet “besvarte henvendelsen med referanse til den norske holdningen i forhold til havområder med uavklarte eller omstridte jurisdiksjonsforhold”.

I 2012 hadde den palestinske administrasjonen i Ramallah, via Norad, kommet med en henvendelse til Norge om hjelp til å bygge opp petroleumskompetanse. Det var da funnet betydelige gassforekomster utenfor Gaza. Utenriksminister Barth Eides svar var negativt. Dersom Norge nå gir eksperthjelp til okkupanten samtidig som de har avvist å gi hjelp til det palestinske folket, plasserer Norge seg i gruppen av de minst humane landene i verden.

Å bidra til å styrke israelsk kompetanse innen olje og gassteknologi er i dagens situasjon i høyeste grad politikk.  For Israel vil norsk hjelp på dette området ha stor strategisk betydning og bidra til å styrke okkupasjonsstaten økonomisk og militært.»

 

Publisert: 30. juni 2016