Utvalgene

BDS-utvalget

Boikottkampanjer, Apartheidfrie soner, liste over varer og selskaper du bør boikotte.

Solidaritetsutvalget

Vårt solidaritetsarbeid i Midtøsten.

Faglig utvalg

Solidaritetsarbeid rettet inn mot fagbevegelsen.

AKULBI

Arbeider for en kulturell og akademisk boikott av Israel.

Kunstnerutvalget

Arbeider for tettere samarbeid mellom norske og palestinske kunstnere m.m.

Sosiale medier