Støtt oppropet om akademisk og kulturell boikott av staten Israel

Den israelske staten okkuperer palestinsk jord og nekter palestinerne grunnleggende menneskerettigheter. Angrepet på Gaza i 2009 og den hensynsløse og ulovlige blokaden har rystet hele verden. Med kontroll over hele det gamle Palestina trakasserer Israel daglig den palestinske befolkningen, fordriver dem fra stadig flere områder og behandler dem som annenrangs mennesker.

Israel nekter å rette seg etter folkeretten og FN-resolusjoner om Palestina, men går likevel fri for internasjonale sanksjoner. Derfor må vi ta utfordringen og bidra til å legge internasjonalt press på Israel.

Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner spiller en nøkkelrolle i okkupasjonen. Utstrakt samarbeid mellom staten Israel og Vesten på disse feltene bidrar til å legitimere dette. Derfor er akademisk og kulturell boikott viktig – og den virker!

AKULBI – Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – er etablert for å følge opp boikott av Israel på dette feltet. Boikotten gjelder israelske institusjoner og deres representanter. Vi oppfordrer til å samarbeide med organisasjoner og enkeltpersoner i Israel som arbeider mot okkupasjonen og krenkingen av palestinernes menneskerettigheter.

Signér AKULBIs opprop      Alle kan skrive under, uansett yrke eller bakgrunn.

I tillegg til de første 100 initiativtakerne har nær 1 400 signert oppropet.

Hvorfor skal vi boikotte Israels akademia og kulturinstitusjoner?
Last ned pamfletter og hefte her:
Akademisk forside
Kulturell forside (ballettdanser)
Boikotthefte med kart (36 sider)
Palestinian Universities under Occupation: Report from academic delegation to Palestinian universities, April 2015.

Illustrasjoner: Mira  © AKULBI

boikott, Israel, kulturell
Soldat forkledd som akademiker

 

Publisert: 11. desember 2016