Anerkjenner Palestina som egen stat

Norge anerkjenner Palestina som egen stat.

– Det kan ikke bli fred uten en palestinsk stat. Fred forutsetter en løsning på det palestinske spørsmålet sa statsminster Jonas Gahr Støre på en pressekonferansen onsdag morgen. Samme morgen var det ventet at Irland, Spania og Slovenia skulle gjøre det samme.

Den territoriale avgrensingen av staten Palestina bør baseres på grensene før 1967, sa Støre.

Den formelle anerkjennelse av Palestina vil tre i kraft tirsdag 28. mai.

Palestinakomiteen gratulerer regjeringen med beslutningen:

— Dette er en sak vi har jobbet med lenge og et viktig signal til Israel om at Norge ikke godtar okkupasjonen av Vestbredden eller intensjonen om at Gaza skal tømmes for palestinere for å utvide staten Israel. Der er også et viktig signal til palestinerne om at Norge anerkjenner deres rett til selvbestemmelse og til å leve i en egen stat sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen. (Se pressemelding fra Palestinakomiteen lenger ned)

Statsminister Støre nevnte flere grunner til anerkjennelsen kommer nå:

  • Krigen som pågår nå.
  • En stadig større gruppe land ser behov for å styrke Palestinas stemme internasjonalt.
  • Ved å erkjenne Palestina støtter Norge opp om den arabiske fredsplanen
  • Det er i tillegg økt støtte i Europa til en palestinsk stat. Norge anerkjenner i en tid hvor andre land planlegger for det samme.

Responsen fra Israel kom umiddelbart: Israel henter hjem sine diplomatiske utsendinger fra Norge.

Til nå har Norges posisjon vært at en anerkjennelse av Palestina bør skje etter at en fredsløsning er på plass. Dette vedkjenner Støre at ikke er mulig i dag. Regjeringen ser på anerkjennelsen nå som et steg på veien mot fred.

– Den eneste varige løsningen på konflikten, det er langt frem, men det er en tostatsløsning der ansvarlige palestinske myndigheter, ikke væpnede militear, tar ansvar for videre utvikling og oppbygging, sa Støre.

Han understreket at de med anerkjennelsen av Palestina ønsker å styrke moderate krefter både på palestinsk og israelsk side.

Pressemelding fra Palestinakomiteen:

«Palestinakomiteen gratulerer regjeringen!
Palestinakomiteen ønsker velkommen regjeringens avgjørelse om å anerkjenne Palestina som stat.

— Dette er en sak vi har jobbet med lenge og et viktig signal til Israel om at Norge ikke godtar okkupasjonen av Vestbredden eller intensjonen om at Gaza skal tømmes for palestinere for
å utvide staten Israel, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen.

— Der er også et viktig signal til palestinerne om at Norge anerkjenner deres rett til
selvbestemmelse og til å leve i en egen stat, fortsetter hun.

Norge stiller seg nå på samme side som 143 av 193 stater i FN og burde anerkjent Palestina for mange år siden. Tydelige politiske signal er viktige, men en anerkjennelse av staten
Palestina må følges opp med konkrete tiltak som kan få slutt på den israelske okkupasjonen og bidra til å realisere en selvstendig palestinsk stat.

— Dette må følges opp på flere måter, blant annet ved å stanse all økonomisk støtte til Israels kolonisering og okkupasjon av palestinsk land, gjennom investeringer i det norske Oljefondet, avslutter Khateeb.

Palestinakomiteen mener Oljefondet må selge seg ut av alle selskaper som bidrar til eller profitterer på okkupasjonen og at det bør innføres forbud mot handel med og investeringer i
israelske selskaper med virksomhet på den okkuperte Vestbredden. Oljefondet har aksjer i internasjonal våpenindustri som forsyner Israel med våpen. Oljefondet må deinvestere fra
disse selskapene.

—Vi kan ikke både anerkjenne et land og bidra til at landet angripes militært samtidig, sier Kjell Stephansen, politisk nestleder i Palestinakomiteen.

— Norske og norskeide bedrifter selger våpen og våpendeler som brukes av den israelske hæren i deres pågående folkemords krig. Folkemordskonvensjonen pålegger alle stater å gjøre alt som står i deres makt for å forhindre folkemord, fortsetter han. Palestinakomiteen mener at Norge må innføre sluttbrukererklæring ved eksport også til NATO-land, for å sikre
at norskproduserte våpen ikke havner i Israel.

Palestinakomiteen mener at palestinerne, gjennom valg selv må bestemme over egen framtid, om en tostatsløsning eller en stat med like rettigheter for alle mellom elva og havet
skal danne grunnlag for varig fred. En rettferdig fredsløsning må inkludere retten til å vende hjem for alle fordrevne palestinske flyktninger.

Bakgrunn:
 Oljefondet hadde ifølge rapporten «Don´t buy into Occupation» fra desember 2023, aksjer for 13,16 milliard dollar i selskaper som bidrar til Israels okkupasjon av
Vestbredden.
 Oljefondet hadde ved siste årsskifte aksjer for 15,3 milliard kroner i 76 israelske selskaper som alle er med på å styrke den israelske okkupasjonsmakta.
 FN har utarbeidet en liste over 112 selskaper som styrker og tjener på okkupasjonen av Palestina. Oljefondet har aksjer for 37 milliard kroner i 33 av disse.
 Norge frarår nå handel med varer som er produsert i de ulovlige bosettingene på Vestbredden. Det er et viktig signal, men rammer en svært liten del av israelsk eksport til Norge. Eksporten av landbruksvarer vil fortsette, til tross for at de store israelske landbruksselskapene okkuperer store deler av Vestbredden.»

 

 

Publisert: 22. mai 2024