BDS-seier: Microsoft selger seg ut av israelske AnyVison

Saken er basert på denne artikkelen, som ble publisert på nettsidene til Jewish Voice for Peace 28. mars. Den er oversatt av Henning Scherer Skjørsæter. 

Microsoft har kunngjort at selskapet har solgt sin eierandel i det israelske ansiktsgjenkjenningsselskapet AnyVision. Salget ses på som en gedigen seier av den internasjonale BDS-bevegelsen, og følger en massiv kampanje ledet an av den amerikanske solidaritetsorganisasjonen Jewsish Voice for Peace

– I slutten av januar leverte vi en underskriftskampanje til Microsofts hovedkvarter, der over 75 000 underskrivere ba dem kutte finansieringen av Anyvision. I går gjorde de det, sier Granate Kim, kommunikasjonsdirektør hos Jewish Voice for Peace.

Se Jewish Voice for Peace sin video om AnyVisions ansiktsgjennkjenningsteknlologi

BRUKES FOR Å OVERVÅKE PALESTINERE

Kampanjen #DropAnyVision samlet inn over 75 000 underskrifter, noe som gjorde at Microsoft så seg nødt til å hyre inn eksterne krefter til å vurdere om AnyVision levde opp til Microsofts etiske prinsipper.

AnyVisisons ansiktsgjenkjenningsteknologi blir brukt i Israels militære okkupasjon av Vestbredden, og var finansiert av Microsoft. Kampanjen #DropAnyVision krevde at Microsoft skulle stoppe støtten, siden det å investere i et selskap som tester sine produkter på palestinere ved det israelske militærets sjekkpunkter, og gjennom hemmelig overvåking, er brudd på Microsofts seks prinsipper for lovlig overvåking.

– I en tid hvor våre borgerrettigheter er under press fra autoritære regimer med tilgang til teknologi som AnyVisions systemer for ansiktsgjenkjenning, er det massivt å lykkes med å få Microsoft til å trekke seg fra samarbeidet. Sent i januar dro vi til Microsofts hovedkvarter med over 75 000 underskrifter på et krav om at de måtte kutte finansieringen av AnyVision. I går gjorde Microsoft nettopp det, sier Granate Kim fra Jewish Voice for Peace.

Kampanjesjef hos MPower Change, Lau Barrios, uttaler følgende til Jewish Voice for Peace:

– Microsofts avgjørelse om å trekke seg ut av AnyVision er en viktig seier for aktivister og det internasjonale samfunnet som står sammen i solidaritet med det palestinske folket. At et ledende selskap innen teknologi tar en slik avgjørelse, styrker vår tro på at regjeringer, politi og militære ikke bør ha tilgang til ansiktsgjenkjenningsteknologi. Dette brukes i stadig større grad i USA og verden for øvrig for å overvåke og kriminalisere svarte, immigranter og palestinske og muslimske miljøer.

Også Omar Barghouti, palestinsk innbygger i Israel og en av grunnleggerne av BDS-bevegelsen, er tilfreds med Microsofts avgjørelse om å selge seg ut av AnyVision.

– Microsoft sin avgjørelse er et hardt slag for AnyVision, og en stor seier for BDS-kampanjen ledet av Jewish Voice for Peace. Israels krigsforbrytelser mot palestinerne, med støtte fra selskaper som AnyVision, fortsetter til tross for trusselen fra koronaviruset. Dermed må også vår kamp for frihet, rettferdighet og likhet fortsette, sier Barghouti til Jewish Voice for Peace.

Fotomontasje: Jewish Voice for Peace

FIKK STØTTE HOS ANSATTE I MICROSOFT

Overleveringen av underskriftskampanjen ble gjennomført på Microsofts hovedkvarter ved Redmond utenfor Seattle i januar, i regi av Jewish Voice for Peace, MPower Change, SumOfUs og lokale aktivister fra området. Sammen overleverte de underskriftskampanjen, delte ut flyveblader til ansatte i Microsoft og diskuterte hvordan selskapet brøt sine egne etiske prinsipper ved å finansiere ansiktsgjenkjenningsteknologien til AnyVision.

Aktivistgruppene mottok også støtte fra ansatte i Microsoft. En av støttespillerne er Ranjan Pradeep, programvareutvikler hos selskapet. Pradeep sier dette om hvorfor han valgte å slutte seg til #DropAnyVision-kampanjen:

– Som ansatt er jeg forferdet over at Microsoft finansierer AnyVision. Presidenten i Microsoft, Brad Smith, har snakket om det farlige potensialet ansiktsgjenkjenning har – det at det kan forsterke fordommer og diskriminering, krenke folks privatliv, og krenke menneskerettigheter. AnyVision gjør alle disse tre tingene!

FAKTA: MICROSOFT OG ANYVISION

  • ​Som følge av #DropAnyVision-kampanjen, samt de eksplosive avsløringene NBC kom med i denne artikkelen , annonserte Microsoft 15. november i fjor at de ville iverksette en granskning ledet av en uavhengig tredjepart.
  • Selskapet hyret inn tidligere riksadvokat i USA, Eric Holder, for å gjennomføre granskningen. Formålet var å se om AnyVisions arbeid var i uoverensstemmelse med Microsofts etiske prinsipper for hvordan denne typen teknologi burde brukes.
  • Fjerde desember ble temaet brakt opp under et virtuelt møte mellom Microsofts aksjonærer. Dette førte til at #DropAnyVision gikk viralt på Twitter, og hundrevis av brukere twitret bilder av seg selv med skilt med budskap som «Overvåkning av palestinere er utnytting, ikke innovasjon», «Hvordan kan palestinere ‘samtykke’ til overvåking fra okkupasjonsmakten?» og «Palestinerne har igjen ‘demokratiske friheter’ Microsoft kan ‘ivareta’».
  • Kampanjen krevde at Microsoft skulle trekke investeringen på 74 millioner dollar i AnyVision, siden selskapet – som er grunnlagt av medlemmer av militæret og sikkerhetsstyrkene i Israel – bryter med Microsofts seks prinsipper for arbeid med ansiktsgjenkjenning. Et av disse prinsippene krever at man forplikter seg til å holde seg til «lovmessig overvåking»: Microsoft vil «jobbe for å ivareta publikums demokratiske rettigheter i scenarioer knyttet til overvåking med hensikt å håndheve loven, og vil ikke ta i bruk ansiktsgjenkjenning i omstendigheter som gjør det sannsynlig at disse rettighetene er i fare». Likevel har AnyVisions arbeid på den israelsk-okkuperte Vestbredden blant annet bestått i å gjennomføre ansiktsgjenkjennings-scanninger ved israelske kontrollpunkter, og overvåking av palestinernes dagligliv via et nettverk av kameraer langs Vestbredden.
  • Kort fortalt operer AnyVision i områder hvor demokratiske rettigheter ikke bare er «i fare», men faktisk ikke-eksisterende. Dermed bryter de Microsofts prinsipp om «lovmessig overvåking».

Kilde: Jewish Voice for Peace

Publisert: 1. april 2020