Norsk våpenindustri og Israel

(Palestinakomiteens aksjonister på Kongsberg )

Av Kjell Stephansen, leder BDS-utvalget i Palestinakomiteen 

Norske våpen og våpendeler brukes mot palestinerne i Gaza. Norske våpenprodusenter med fabrikker i Norge eller andre land bidrar til at ammunisjon, missiler og bomber dreper uskyldige sivile i Gaza. Den norske staten er majoritetseier i de to største norske våpenprodusentene, dermed er norske folkevalgte politikere direkte ansvarlig for å stoppe norske bidrag til det pågående folkemordet i Gaza. 

Norges ansvar for å hindre krigsforbrytelser og folkemord.

Norske regjeringsmedlemmer og våpenselgere prøver å slippe unna ansvar ved å vise til at det er amerikansk lov som gjelder når USA tillater salg til Israel av våpen eller våpendeler som er produsert av norske selskaper. Folkerettsrådgiver i Redd Barna, Mads Harlem, avviser dette. Han skriver i et notat utarbeidet i forbindelse med Stortingets behandling av forslag om krigen i Gaza: «Det avgjørende etter artikkel 1 i Genèvekonvensjonene, og Folkemordskonvensjonen, er om stater utfører handlinger som kan medvirke til krigsforbrytelser og folkemord, selv om det dette bidraget går via 3. land.»

Sluttbrukererklæring med reeksportklausul (det vil si klausul mot at våpnene videreselges uten samtykke) er dermed viktigere enn noen gang. Etter at Den internasjonale domstolen (ICJ) sa at Israel krig mot palestinerne sannsynligvis er folkemord, er det vanskeligere å argumentere mot. Når «vår nærmeste allierte» USA ikke anerkjenner domstolens kjennelse, kan vi ikke lenger selge våpen dit uten å vite hvor våpnene havner. Folkemordskonvensjonen er krystallklar: Norge er forpliktet til å hindre folkemord på alle mulige måter, og vi må være helt sikre på at våre våpen eller våpendeler ikke havner i Israel. Vi har en sjølstendig plikt til å hindre folkemord. En rekke organisasjoner gikk sammen for å kreve slik sluttbrukererklæring  i oktober 2022¹.

Regjeringen har flere virkemidler. Næringsministeren må sørge for, med Eierskapsmeldingen² i hånd, at statseide selskaper ikke selger våpen eller våpendeler til Israel eller land som videresender til Israel. Åpenhetsloven³ krever at bedriftene utfører aktsomhetsvurderinger som kartlegger og vurderer «negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter». Dette kan og må næringsministeren følge opp.

Til tross for kjennelsen i ICJ om sannsynlig folkemord i Gaza, har regjeringen til dags dato ikke iverksatt noen tiltak for å stanse norske våpeneksportører. I Japan har Itochu og Nippon Aircraft Supply avsluttet samarbeidet med Israels største våpenprodusent Elbit4 5. Canada vedtok 19.03.24 å iverksette våpenembargo mot Israel6. I Nederland har en domstol vedtatt å stanse all våpeneksport fra Lockheed Martins delelager til Israel7. Alle begrunner dette med kjennelsen fra ICJ.

I de følgende avsnittene går jeg gjennom en del av våpensalget fra tre norske bedrifter. Det var i alt 90 norske bedrifter som eksporterte våpen i 2022 i følge Stortingsmelding 21 (2022 – 2023)8 om eksport av forsvarsmateriell. Verdien av den totale våpeneksporten var 8,9 milliarder kroner.

Kongsberg Defence & Aerospace.

KDA er en del av Kongsberg-gruppen. Staten, ved Nærings- og Fiskeridepartementet eier 50,004 % av aksjene. Nest største aksjonær er Folketrygdfondet med 5,92 %. Regjeringen har altså kontroll som majoritetseier.

Kongsberg produserer store mengder missiler. Senest i desember 2023 ble det offentlig at de skal levere Naval Strike Missiles (NSM) til Spania9 for 3,6 milliard NOK. Polen kjøpte NSM for 16 milliard NOK i september 23. I oktober 2021 inngikk Kongsberg kontrakt med det norske forsvaret om å utstyre de norske F35 med Joint Strike Missile (JSM) for 3,95 milliard NOK10, og den norske marinen med NSM for 1,4 milliard NOK11. Ytterligere NSM til forsvaret ble avtalt i september 23 for 0,5 milliard NOK12. (JSM er en videreutvikling av NSM, men tilpasset F35) Både Japan og Australia kjøper JSM til sine F35. Begge disse missiltypene produseres og selges av Kongsberg i samarbeid med den amerikanske våpenprodusenten Roytheon13. I en reportasje i DefenseNews 27. oktober 202114 sier Steve Schreiber fra Kongsberg at det er Raytheon som er hovedkontraktør for leveransene til USA, og det er de som tester og setter opp våpnene for den amerikanske marinen. Raytheon planlegger også å sette opp en egen produksjonslinje for NSM. Om Israel skulle ønske disse missilene er det ingen i Norge som kan stoppe det. Raytheon leverer allerede store mengder våpen til Israel.

Kongsbergs samarbeid med Raytheon strekker seg lenger enn som så. De to våpengigantene har samarbeidet om teknologiutvikling og salg av missiler i flere tiår15 16. I det Kongsberg på sine hjemmesider17 beskriver som «The KONGSBERG/ Raytheon team», listes de ulike missiltypene som inngår i NASAMS. (National Advanced Surface-to-Air Missile System)18. Dette er AIM-120 AMRAAM, AMRAAM ER og AIM-9X Sidewinder, missiler som Raytheon selger til Israel. Noen av disse missilene er standardutrustning på israelske F35. Tilgangen til Israel Air Force sine hjemmesider er blitt begrenset, men ved hjelp av web.archive får vi bekreftet dette19:

Dagbladet avslørte sommeren 2022 at samarbeidet mellom Kongsberg og Raytheon er utvidet slik at salget går direkte via Foreign Military Sales i USA. Det betyr nok at videreeksport av missiler fra Kongsberg med amerikanske eksportregler er blitt enda enklere20 .

Kongsberg deltar i produksjonen av F35. Dette er store kontrakter, verdt mange milliarder norske kroner, og har pågått siden 2010. I november 2017 meldte de at i løpet av to år vil de leverer deler til 150 F35 hvert år21.

I september 2023 inngikk Kongsberg en ny kontrakt for produksjon av deler til F35 verdt 1,2 milliarder kroner22 . F35 er helt avgjørende i det israelske flyvåpenet, og deltar i bombinga av Gaza.

Det er Lockheed Martin som produserer F35. Dette er verdens største våpenprodusent, de er mellom annet en del av USAs atomvåpenprogram, og er derfor ekskludert fra Oljefondet av etiske årsaker. Men det er altså helt greit at Kongsberg samarbeider med dem. Det er også helt i orden at den norske staten gjorde tidenes største våpenhandel med Lockheed Martin da Norge valgte å kjøpe inn F35. Hvis Norge hadde valgt annerledes hadde sannsynligvis Kongsberg hatt kontrakter med en annen flyprodusent, for eksempel svenske Saab, som produserer Saab Gripen. Avtalen om F35 har svinebundet Kongsberg og Norge til verdens største krigsmakt og imperialist, og vi er alltid med på lasset når USA kriger og bomber rundt om i verden.

I en strålende artikkel i Fri Fagbevegelse23 13. desember 23 skriver Yngvil Mortensen om Kongsbergs delproduksjon til F35. Israel har 36 fly av typen F35, og 14 nye er på vei. I tillegg bestilte Israel 25 nye F35 sommeren 23. I følge øverstkommanderende i Israels 140. skvadron kjemper pilotene side om side med de israelske soldatene på bakken i Gaza og gir dem flystøtte «med enorm ildkraft». Alle Israels F35 har skrogdeler fra Kongsberg. 

Kongsberg er ikke eneste norske leverandør til produksjonen av jagerflyet F35. Lockheed Martin presenterte stolt sine norske samarbeidspartnere med dette bildet fra 2011. Som vi ser leverer Nammo ammunisjon.

Kongsberg gjør det også skarpt med produksjon av våpenstasjonen Protector RS4. Dette er en fleksibel våpenstasjon som for eksempel kan monteres på taket av et pansret kjøretøy. Her kan alt fra småkalibrede våpen til antitank-raketter monteres, og skytteren sitter trygt inne i kjøretøyet og skyter med stor presisjon.

På sin nettside skriver Kongsberg24 : «PROTECTOR RS4 er et modent og velprøvd produkt basert på millioner av timers operativ erfaring i kampsoner kombinert med tett samarbeid med forsvarsstyrker over hele verden for kontinuerlig systemforbedring for å møte nye brukerkrav og utnytte ny teknologi.» 

En av de samarbeidende partene er den israelske våpenprodusenten Rafael. Dette er et våpenselskap som er heleid av den israelske hæren. Kongsbergs kommunikasjonsdirektør Ronny Lie benekter riktignok dette samarbeidet i en uttalelse til Laagendalsposten 22. november 202325. Men Rafael har montert sine Spike-missiler på Protector, og denne kombinasjonen er nå i bruk både i Danmark26 og Slovenia27 28. Hvorfor Rafael er ekskludert fra samarbeidet de skryter av på sine nettsider, vet jeg ikke. Uansett hva Kongsberg sier, så må vi vel regne med at dette øker salget av Protector, og dermed strømmer vel pengene inn i kassa, både på Kongsberg og hos Rafael i Israel.

 Nammo

Nammo, tidligere Raufoss Ammunisjonsfabrikk, ble etablert i 1896 for å sikre ammunisjon til den norske hæren. Staten, ved Nærings- og Fiskeridepartementet eier 50 % av aksjene29, mens den finske våpenprodusenten Patria Industries eier resten. Patria er eid av den finske staten med 50,1 % av aksjene, mens Kongsberg Defence & Aerospace eier 49,9%30. Siden den norske staten eier 50 % av KDA, er staten majoritetseier i Nammo og har full kontroll.

Nammo produserer store mengder våpen for det internasjonale markedet. Det er noe ammunisjon til jakt, men det aller meste går til krig. Det er panserbrytende prosjektiler, skarpskytterammunisjon og ammunisjon til tunge mitraljøser, til bruk i fly (for eksempel F35) eller fra bakken. Nammo produserer granater, skulderfyrte raketter (M72), rakettmotorer og mer. 

Nammo har en lang tradisjon med å levere våpen til regimer vi helst ikke vil ha forbindelser til31. Nammos forløper, Raufoss Ammunisjonsfabrikk, solgte ammunisjon til Tyrkia etter folkemordet på armenerne. De solgte til Bolivia på 1930-tallet, under Chacokrigen32 som kostet hundre tusen soldater livet, til tross for at Folkeforbundet hadde vedtatt våpenembargo. «Fredsnasjonen» Norge viste seg fram allerede da. Men nåtidas norske politikere og våpenselgere kunne nok lært litt av tidligere Stortingspresident Carl Joachim Hambro (formann i Høire), som i Stortinget, under et lukket møte i januar 1935 sa: «Jeg synes det er nedslående og ydmygende, at vi av hensyn til en smule gevinst for statens fabrik på Raufoss (….) prøver å holde oss så langt fremme som mulig i konkurransen blant de stater som eksporterer ammunisjon. Det kan være så legitimt det være vil, vi kan ikke si at det er andre stater som synder – jeg synes alltid det er en svak argumentasjon.»33

Under 2. verdenskrig forsynte Raufoss tyskerne med ammunisjon. Diktatoren Batista på Cuba sto på kundelista, men ammunisjonen kom ikke fram til Cuba før Castro og kommunistene hadde fått regjeringsmakten. Regjeringen Gerhardsen overlevde den skandalen bare fordi de hadde rent flertall på Stortinget.

Dagens Nammo-ledelse må ikke forsvare alle forfedrenes synder, men Nammo har en tradisjon med å selge til de som kan betale, uansett. Dette sitter tydeligvis i veggene i hovedkvarteret på Raufoss, til tross for at de har fått nytt administrasjonsbygg.

M72 avfyres av en israelsk soldat i Gaza i desember 2023. Bilde fra NRK Dagsrevyen 22. desember.

Det har vært mye oppmerksomhet om skulderfyrte raketter (M72/M141) som eksporteres fra Nammos fabrikk i Mesa, Arizona til Israel. Denne fabrikken er 100 % eid av norske Nammo. Dette er våpen som i dag brukes i Gaza. Nammo har solgt slike våpen over flere år. I 2014 ble det inngått en kontrakt for salg av slike våpen (M72) til Israel til en verdi på 63 millioner amerikanske dollar, for levering mellom 2014 og 2018. Kontrakten ble offentliggjort av det amerikanske forsvarsdepartementet 24. september 201434 35 , altså like etter at krigen i Gaza var over. Det er nok disse våpnene som nå suppleres av nye, tilsvarende raketter, som Klassekampen først omtalte 18.11.202336.

Israel har brukt M72 også i tidligere kriger i Gaza. 22. september 2014 publiserte Dagbladet bilde av en M72 som hadde vært brukt i Gaza under krigen samme år37. 

Både Nammo og Utenriksdepartementet hevder at de våpnene som ble sendt til Israel i oktober 2023, opprinnelig ble solgt til det amerikanske forsvaret for nesten 10 år siden. Våpnene ble så donert fra USA til Israel. Jeg har ingen grunn til å betvile dette. Med en sluttbrukererklæring kunne vi hindret at disse våpnene havnet i Israel. 

Nå prøver både Nammo og Utenriksdepartementet å vri seg unna sitt moralske/politiske ansvar med å si at våpnene fra deres fabrikk i Arizona er amerikanske våpen, siden de er produsert i USA. Da må amerikansk lovverk brukes, og da er det fritt fram for å eksportere våpen til Israel. Men Nammo må ikke selge våpen selv om de kan, og statlige norske bedrifter må ikke synke ned på amerikansk nivå.

Nammo produserer også våpendeler som havner i Israel. Dette er for eksempel norskproduserte prosjektiler som blir ferdig ammunisjon i utenlandske fabrikker. I Tove Lie og Øystein Mikalsens bok «Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel» bekrefter en ung israelsk reserveoffiser at ingeniørkorpset til IDF har MK211 fra Nammo i sine skarpskyttergeværer38. Dette er panserbrytende ammunisjon som de norske styrkene i Afghanistan ikke har lov å bruke mot mennesker. Israelerne bruker denne ammunisjonen i sine Barrett-rifler mot alle slags mål, også mennesker. 

Den spanske avisen elDiario.es meldte 11.02.202439 at spansk Nammo, en ammunisjonsfabrikk i Palencia med 180 ansatte, hadde sendt ammunisjon til Israel i november 2023 til en verdi av 11,2 millioner kroner. Saken ble omtalt i Vårt Land 20.02.202440. Nammo stadfester handelen med den israelske våpenprodusenten Elbit, men unnskylder seg med at dette for det meste er øvelsesammunisjon, og uegnet for bruk i strid. Nammo avslører her forbindelsen til Elbit, Israels største våpenprodusent. Ammunisjonen skal vel uansett brukes til å øve på krig mot palestinerne.

Nammo produserer store mengder rakettmotorer. Dette er for eksempel motorer til missiler produsert av Raytheon, som blir eksportert til Israel. De brukes for eksempel av israelske F35, som jeg nevnte i delen om Kongsberg. Skjermdump fra Nammos nettsider41. 

 Chemring Nobel og Hellfire

På Hurumlandet ligger bedriften Chemring Nobel, som produserer rakettdrivstoff og andre høyeksplosive kjemikalier som brukes i krigføring. VG hadde en større artikkel om Chemring 20. november 202342. Her viser de til Bloomberg, som 15. november meldte at USA nå sendte nye 2000 Hellfire-missiler til Israel.

Til VG sier administrerende direktør Helge Husby i Chemring Nobel at de ikke kan utelukke at norske våpenkomponenter brukes av Israel i krigen på Gazastripen. Chemring Nobel leverer blant annet rakettdrivstoff til Hellfire-missilene som produseres av verdens største våpenprodusent Lockheed Martin. Disse missilene bruker Israel til å bombe mindre mål, som en leilighet eller en bil. De kan skytes fra helikoptre eller droner. 

Som andre våpenprodusenter kommer han med standardsvaret når han blir spurt om hva Chemring Nobel gjør for å minimere risikoen for at deres produkter blir brukt til å ta sivile liv i Gaza:

 – Chemring Nobel overholder all gjeldende lovgivning og tillatelser knyttet til Norges eksportkontroll ved overføring av produkter, tjenester, teknologi og data fra Norge samt følger lojalt opp eventuelle handelsrestriksjoner eller sanksjoner. 

Med andre ord: Chemring Nobel selger til de som vil betale, bare de ikke blir hindret av norsk regelverk. Eventuelle etiske vurderinger blir lagt til side når den amerikanske våpenindustrien etterspør produkter som de selger videre til Israel. Dette vet selvfølgelig Chemring Nobel, men hensynet til egen produksjon og krigsprofitt trumfer hensyn til sivile som er utsatt for krigsforbrytelser og folkemord.

Chemring Nobel leverer også rakettdrivstoff til den amerikanske våpengiganten Raytheon – RTX, som blant annet bruker dette i sine Sidewinder-missiler. Disse brukes også av Israel.

Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forening (FSI) skrev om dette på sine nå arkiverte nettsider i 202243. Dette er fjernet fra dagens nettsider.

1 https://www.dagbladet.no/files/2022/10/04/Opprop%20-%20Vi%20krever%20kontroll%20p%C3%A5%20hvor%20norske%20v%C3%A5pen%20havner2.pdf

2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20222023/id2937164/

3 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

4 https://www.reuters.com/business/japans-itochu-end-cooperation-with-israels-elbit-over-gaza-war-2024-02-05/

5 https://www.arabnews.jp/en/business/article_114851/

6 https://peoplesworld.org/article/canadian-parliament-votes-to-halt-weapons-sales-to-israel/

7 https://frifagbevegelse.no/nyheter/nederlandsk-dom-stopper-vapensalg-til-israel-den-kan-pavirke-norge-6.158.1027164.c0e546d349

8 https://www.regjeringen.no/contentassets/1426a731fc9040c2a2acb983c3928c4e/no/pdfs/stm202220230021000dddpdfs.pdf

9 https://newsweb.oslobors.no/message/606762

10 https://www.kongsberg.com/newsandmedia/news-archive/2021/kongsberg-awarded-mnok-3-950-contract-to-supply-joint-strike-missile-to-norways-fleet-of-f-35a/

11 https://www.kongsberg.com/kda/news/news-archive/2021/kongsberg-signs-contracts-with-the-norwegian-navy-valued-at-mnok-1426-for-delivery-of-naval-strike-missiles-nsm-and-life-extension-of-the-existing-inventory-of-nsm/

12 https://newsweb.oslobors.no/message/599063

13 https://www.kongsberg.com/kda/news/news-archive/2015/raytheon-and-kongsberg-team-on-naval-strike-missile/

14 https://www.defensenews.com/naval/2021/10/27/kongsberg-raytheon-ready-to-keep-up-as-naval-strike-missile-demand-grows/

15 https://www.kongsberg.com/kda/news/news-archive/2004/prolongation-of-co-operation-agreement-with-raytheon/

16 https://www.defensenews.com/industry/2019/09/03/kongsberg-reveals-planned-bid-for-hungarian-air-defense-contract/

17 https://www.kongsberg.com/kda/what-we-do/defence-and-security/integrated-air-and-missile-defence/nasams-air-defence-system/rayhteon-missiles/

18 https://www.kongsberg.com/kda/what-we-do/defence-and-security/integrated-air-and-missile-defence/nasams-air-defence-system/

19 https://web.archive.org/web/20230216135818/https://www.iaf.org.il/8966-en/IAF.aspx

20 https://borsen.dagbladet.no/nyheter/vapenkontrakt-viser-ukjente-detaljer/76419475

21 https://www.kongsberg.com/kmagazine/2017/11/partners-f-35/

22 https://www.kongsberg.com/kda/news/news-archive/2023/kongsberg-secures-nok-1.2-billion-order-for-deliveries-to-f-35-joint-strike-fighters

23 https://frifagbevegelse.no/nyheter/bombingen-av-gaza-gjennomfores-med-norskutstyrte-jagerfly-kongsberg-gruppen-og-regjeringen-nekter-a-svare-pa-sporsmal-6.469.1010513.928c0e57a2

24 https://www.kongsberg.com/kda/what-we-do/defence-and-security/remote-weapon-systems/protector-rs4/

25 https://www.laagendalsposten.no/ikke-overbevist-av-selskapets-svar-stiller-sporsmal-om-vapenkombinasjoner/s/5-64-1356250

26 https://www.tu.no/artikler/spike-skapte-brak-i-norge-danmark-monterer-tysk-israelske-missiler-pa-sine-nye-norske-vapenstasjoner/509851

27 https://www.tu.no/artikler/testskjot-israelske-panservernmissiler-fra-kongsberg-vapenstasjon/506011

28 https://fragoutmag.com/rafael-spike-successfully-integrated-and-fired-slovenia-oshkosh-jltv-protector-rws/

29 https://www.proff.no/aksjon%C3%A6rer/-/nammo-as/979984731

30 https://www.patriagroup.com/governance/corporate-structure-and-shareholder-voting-rights

31 Se Klassekampen 11.03.2023. Dag Hoel: Våpen over alle grenser? Om du vil ha en lengre versjon kan jeg anbefale boka hans om Nammo fra 2017: Fred er ei det beste.

32 https://snl.no/Chaco-krigen

33 Dag Hoel; Fred er ei det beste, side 42

34 https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract/Article/606693/

35 https://www.defenseindustrydaily.com/israel-law-on-order-05069/

36 https://klassekampen.no/artikkel/2023-11-18/norske-vapen-sendt-til-israel

37 https://www.dagbladet.no/nyheter/norske-rakettgranater-brukt-av-israel-pa-gaza/60932271

38 Tove Lie og Øystein Mikalsen: Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel, Aschehoug 2012, side 162.

39 https://www.eldiario.es/internacional/espana-mando-municion-israel-pese-haber-anunciado-tenia-suspendidas-exportaciones-armamento-cat_1_10909622.html

40 https://www.vl.no/nyheter/2024/02/20/norske-nammo-leverte-ammunisjon-til-israel-under-gaza-krigen/?R=wuQALYbmeG&subscriberState=valid&action=loggedin

41 https://www.nammo.com/product/our-products/propulsion/solid-rocket-motors/

42 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/dwWb1o/norske-vaapenkomponenter-kan-ha-blitt-brukt-i-bombingen-av-gaza

43 https://web.archive.org/web/20200920072640/https://www.fsi.no/Medlemmer/chemring-nobel-as—high-energy-materials/

 

Publisert: 30. mars 2024