CAF-trikken i Oslo bidrar til folkerettsbrudd

Palestinakomiteen gratulerer Oslos innbyggere med nye trikker, men ber byrådsleder Raymond Johansen om å se selskapet CAF nærmere i kortene. 

Denne uken ble ni mennesker skadd og journalister ble angrepet av israelske styrker da hjemmet til Karameh-familien i Abu Tor, Øst-Jerusalem, fikk hjemmet sitt rasert. 15 familiemedlemmer ble hjemløse i den pågående koloniseringen av de palestinske bydelene i det annekterte Øst-Jerusalem. 

Hva har dette med nye trikker i Oslo å gjøre?

Jo, selskapet som leverer trikkene til Oslo, CAF har også fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen, Jerusalem Light Rail (JRL) som knytter de ulovlige israelske koloniene i Øst-Jerusalem sammen med Vest-Jerusalem. FNs menneskerettighetsråd har fordømt JLR-prosjektet som ulovlig fordi «det er i strid med internasjonal lov og relevante FN-resolusjoner».

Oslo Kommune har slått fast at kommunen ikke skal handle med leverandører som driver virksomhet som kan knyttes til brudd på grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner eller folkerettens regler som Norge er bundet av gjennom FN-vedtak.

Selskapet CAF er foreslått lagt til i FNs database av en rekke fremtredende palestinske og internasjonale organisasjoner på grunn av deres virksomhet og bidrag til folkerettsbrudd. De israelske koloniene er ulovlige og  Israel nekter å etterleve FN-resolusjon 2334 som understreker dette. Den samme resolusjonen forplikter også stater til å ikke handle med selskap som bidrar til folkerettsbrudd på okkupert palestinsk jord. Norske anskaffelser og avtaler må reflekterer FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter slik at den norske staten ikke bryter med Norges folkerettslige forpliktelser.

Vi gratulerer innbyggerne i Oslo med nye trikker, men ber byrådsleder Johansen om å følge opp leverandøren CAF og be dem trekke seg ut av prosjektene på okkupert palestinsk land. Oslo kommune bør ikke velge leverandører som også driver prosjekter som strider med internasjonal lov og relevante FN-resolusjoner.

For mer informasjon, kontakt leder av Palestinakomiteen, Line Khateeb, på leder@palestinakomiteen.no/mobil 950 90 938.

Publisert: 31. januar 2022