Dobbeltmoral i støtte til Palestina

– Regjeringens budsjettforslag er lite konsekvent i sin støtte til ytringsfrihet og sivilsamfunn, sier Line Khateeb leder av Palestinakomiteen i Norge.
– På den ene siden sier de at det er viktig å støtte palestinsk sivilsamfunn, på den andre siden vil de straffe organisasjoner som krever sanksjoner av Israels brudd på internasjonal lov. Dette er svært problematisk, mener Khateeb.
Norge støtter sanksjoner mot en rekke stater som bryter internasjonal lov. Hvorfor skal ikke palestinske organisasjoner kunne kreve sanksjoner av Israels brudd på folkeretten?, spør Khateeb. Daglig angripes sivile palestinere og Israel utvider de ulovlige koloniene. -Norge møter Israels brudd på internasjonal lov med straffefrihet. Ved å delegitimere palestinske krav om å holde Israel ansvarlig viser Norge at Israel kan fortsette sine brudd på internasjonal lov uten å frykte konsekvenser.
I forslag til statsbudsjettet for 2023 har regjeringen tatt inn en formuleringen som ble laget av Høyre-regjeringen: «Norsk bistand til Palestina går ikke til palestinske fanger i israelske fengsler, og heller ikke til organisasjoner med hovedformål om å boikotte, deinvestere og sanksjonere (BDS).»
– Med dette sender regjeringen et signal til palestinske organisasjoner om at de må være forsiktige med å stille krav om sanksjoner av Israel. Det strider ikke bare mot ytringsfriheten, men innskrenker også palestinernes muligheter til å kreve handling for å stanse okkupasjonen og volden de lever under hver eneste dag.
-Vi stiller oss svært undrende til at regjeringen vil videreføre den urettferdige og ensidige høyrepolitikken, avslutter Khateeb.
Publisert: 6. oktober 2022