– Frihet for Palestina, ikke straffefrihet for Israel!

34 organisasjoner krever at den nye regjeringen må ta sitt internasjonale ansvar på alvor og fordømme Israels menneskerettighetsbrudd.

En kortere versjon ble publisert i Aftenposten 14. oktober 2021.
Se alle som har signert oppropet nederst.

Situasjonen i Palestina har blitt stadig mer kritisk de siste årene. Samtidig økte Solberg-regjeringen norsk handel og samarbeid med okkupasjonsmakten Israel. Støres regjering må fornye Norges rolle og jobbe offensivt for en varig og rettferdig fred i Palestina og Israel. 

Okkupasjonen bør koste Israel dyrt, men den er i realiteten gratis

Israelske myndigheter har ikke i dag reelle insentiver for å avslutte okkupasjonen og initiere en rettferdig fred med palestinske myndigheter. Den tidligere israelske fredsforhandleren Daniel Levy sa det slik: «Hvis Israels ulovlige fremferd fortsetter å bli møtt med straffefrihet kan vi heller ikke forvente noen positiv forandring. Det er så enkelt. Israel iverksetter politikk som strider med internasjonal lov og FN-resolusjoner fordi det kan.».

Investeringer i okkupasjon

Rapporten `Don’t Buy into Occupation, viser at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har investeringer i 41 selskaper som er involvert i ulovlige israelske bosettinger på den palestinske Vestbredden. SPU troner på toppen i Europa med investeringer for over 11 milliarder dollar. Tall fra SSB viser at den samlede importen fra Israel til Norge var rekordstor i 2020 og hadde en verdi på 1,313 milliarder kroner.

Dagliglivet under okkupasjonen. Her i Hebron. Foto. Kirsti Næss

Norsk handel med Israel har økt i takt med at landet strammer grepet om okkupasjonen. Konsekvensene er at politikken Norge fører bidrar til å legitimere, og i verste fall gir økonomisk støtte til, krigsforbrytelser.

Norge for folkeretten

Vi etterlyser at en ny regjering tar sitt internasjonale ansvar på alvor og fører en tydelig politikk som både fordømmer Israels folkerettsbrudd, og følger opp fordømmelsene med handling. Disse tiltakene er hva vi anser som nødvendige skritt for å bidra til en rettferdig fred i Palestina og Israel:

  • Regjeringen må jobbe for at norske investeringer og handel ikke understøtter okkupasjon og menneskerettighetsbrudd, for eksempel ved å fraråde norsk næringsliv økonomisk samkvem med virksomheter som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i okkuperte områder
  • Regjeringen må vedta et nasjonalt forbud mot import av varer, tjenester og produkter fra ulovlige israelske bosettinger på palestinsk eller syrisk område. Som et minimum må regjeringen innføre en merkeordning for varer produsert på okkupert område, i tråd med EU-domstolens kjennelse fra 2019 og FNs sikkerhetsråds resolusjon 2334.
  • Norge må ensidig anerkjenne Palestina som stat.
  • Som leder av FNs arbeidsgruppe for barn og væpnet konflikt, må Norge sette den umenneskelige behandlingen av palestinske barn i israelske fengsler på dagsorden. Som et minimum må Norge foreslå for FNs sikkerhetsråd at palestinske barn skal inkluderes i arbeidsgruppens ansvarsområde.
  • Norge må kreve at Israel opphever blokaden av Gaza og stanser utbyggingen av ulovlige israelske bosettinger

Den nye regjeringen kan ikke gi et stilltiende samtykke til fortsatt okkupasjon og menneskerettighetsbrudd. Vi krever frihet for Palestina, ikke straffefrihet for Israel. Det er kun når okkupasjonen får konsekvenser vi vil se en reell endring i praksis.

KFUK-KFUM Global, daglig leder Fredrik Glad Gjernes, Norges Kristelige Studentforbund (NKSF), Generalsekretær, Aurora Nome, Fellesutvalget for Palestina (FUP) daglig leder, Kristine Martinsen, og Palestinakomiteen i Norge, leder, Line Khateeb

Tilsluttet av: 

KvekerhjelpenNorske Kirkeakademier, PIM (palestinske barn i israelske militærfengsel), Sabeel,  Kairos NorgeStiftelsen Karibu, Changemaker, Norsk Folkehjelp, Aftenpostens grafiske klubb, Arbeidernes ungdomsfylking (AUF), BDS Norge, EL & IT Forbundet,Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), Handel og Kontor i Norge, Handel og Kontor Oslo / Akershusm LO i Oslo, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Oslo og Akershus (NNN OA), Norges Kommunistiske Parti (NKP), Norsk Jernbaneforbund,Oslo Bygningsarbeiderforening,Oslo Grafiske Fagforening,Oslo Senterungdom, Rødt, Rød Ungdom (RU), Ship to Gaza Norway, Sosialistisk Ungdom,Sosialistisk Venstreparti (SV), TeoLOgene, Ungkommunistene i Norge.

Publisert: 15. oktober 2021