– Norge må fordømme Israels angrep på palestinsk sivilsamfunn

I dag morges raidet israelske okkupasjonsstyrker kontorene til palestinske menneskerettighetsorganisasjoner. Kontorene deres ble stengt ned, materiale ble konfiskert og organisasjonene ble erklært for å være ulovlige.
For svakt av Huitfeldt
– Igjen ser vi at palestinske menneskerettigheter og deres forsvarer angripes uten at det får konsekvenser for okkupanten, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge.
Hun er ikke fornøyd med responsen til Annicken Huitfeldt, som ifølge NTB er «opprørt» over det som har skjedd.
— Det holder ikke. Norske myndigheter må fordømme angrepene på palestinsk sivilsamfunn og kreve at Israel umiddelbart hever den grunnløse terrorstemplingen av menneskerettighetsforsvarere. Det er ikke nok at Huitfeldt uttrykker bekymring og er opprørt, sier Khateeb.

Hun mener at utenriksministeren må kalle den israelske ambassaden inn på teppet.

— Kriminaliseringen og terroriseringen av palestinske organisasjoner må få konsekvenser for Israel. Huitfeldt har sagt at Norge opprettholder pengestøtten til menneskerettighetsorganisasjonen Alhaq, men det hjelper ikke når organisasjonen blir stengt ned og deres ansatte risikerer å bli fengslet, fastslår Khateeb.

Israels forbrytelser må granskes
Israelske myndigheter har i lang tid forsøkt å kneble arbeidet med å dokumentere undertrykkelsen av palestinere.
—  De er redde for hva som vil skje når dokumentasjonen skal behandles i en internasjonal domstol. Vi krever at Norge støtter opp om en uavhengig gransking av Israels forbrytelser og tar avstand fra okkupasjonsmaktens trakassering av palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner.
— Det er Israels fremferd som bør erklæres for ulovlig, ikke organisasjonene som dokumentere deres brudd på menneskerettigheter, avslutter Khateeb.