På Trondheimkonferansen 2012

Under Trondheimkonferansen 27. – 29. januar 2012 hadde Palestinakomiteen i Trondheim stand. Eli Wæhre (leiar), Anna Mørseth og Thomas Lie-Gjeseth delte ut løpesedler, vervet medlemmer og solgte varer fra Palestina. Trondheimkonferansen stemte for uttalelse om boikott av Israel og Histadrut.