Ilan Pappé i Bergen: Israel er et koloniprosjekt i feil hundreår

– Fredsprosessen tillater Israel å fortsette som en katastrofe for palestinerne. Dette sa den israelske historikeren Ilan Pappé til 150 mennesker i Studentsenteret i Bergen lørdag 4. februar. Pappé konsentrerte seg om de historiske linjene fra den etniske rensingen i -48 fram til den famøse Oslo-prosessen og dagens apartheidstat. En endelig løsning kan bare være én mann, én stemme, sa Pappé. Alternativet er fordrivelse av palestinerne. Noe som har vært det sionistiske prosjektet fra starten av. Ikke å leve sammen med palestinerne, men å erstatte dem.

Like lite som de svarte i Sør-Afrika kunne gis skylda for apartheid-systemet, kan palestinerne gis samme ansvar som Israel for konflikten i Midtøsten.
Pappé la stor vekt på israelsk akademias medansvar for okkupasjonen. 500 meter fra hans gamle arbeidsplass ved universitetet i Haifa blir palestinske barn torturert, uten at det synes å være noe problem for det selverklærte frie og demokratiske israelske akademia. Det som andre steder vil kalles apartheid og undertrykking, kalles i Israel for «sikkerhet» – ordet som setter alle andre hensyn til side.
Etter møtte var det mange av deltakerne som meldte seg interesserte i å følge opp arbeidet med akademisk og kulturell boikott av Israel.

Les intervju med Ilan Pappé i Studvest (studentavisen ved Universtitetet i Bergen)