Markering av Fangedagen 17. april i Bergen

Israels fanger: barn i fengsel, forvaring på ubestemt tid, sultestreiker

Møtet ble arrangert 17.4, på den Internasjonale aksjonsdagen for de palestinske fangene. Det åpne møtet ble arrangert i samarbeid med Palestinaforeningen i Bergen og  Norsk Folkehjelp.

I forkant var løpesedler delt ut og plakater hengt opp, og det kom flere enn det var plass til i lokalet, ca.60 personer.

Dag Lothe, nylig hjemkommet solidaritetsarbeider i Beit Ommar, Vestbredden, fortalte om situasjonen og de stadige arrestasjonene av barn i landsbyen. Ammar Zyoud, palestinsk jurist, stipendiat på Raftohuset, fortalte om systemet med administrativ forvaring og sultestreikene den siste tiden.