Markering i Trondheim mot Gaza-bombingene

Lørdag kl 13 samlet vi oss på Trondheim Torg, for å markere vår avstand fra de seneste dagenes bomberegn over Gaza. Rundt 200 trondhjemmere møtte opp, parolene gikk bl.a på «Opphev blokaden av Gaza» og «Stopp bombinga – Fritt Palestina». Lokale palestinere møtte også opp.

Det ble holdt appeller fra LO, Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom, AUF, Sosialistisk Venstreparti, Sosialistisk Ungdom, Rødt, Rød Ungdom, og Palestinakomiteen.

Leder av LOs internasjonale utvalg, Karim Essahli, etterlyste sammen med flere av appellantene at Norge ved utenriksminister Barth Eide, nå må slutte å late som om dette er en konflikt mellom to likeverdige parter, og ta klart avstand fra de israelske bombeangrepene i et område hvor majoriteten av befolkningen er barn.

Vi godtar ikke en ny Gaza-krig, vi må vise solidaritet med det palestinske folket i Gaza, og kreve at blokaden oppheves!

Lokale palestinere