Palestinakomiteen i Ringerike arrangerte åpent møte

Kari Bakken

Palestinakomiteen i Ringerike hadde åpent møte før ordinært årsmøte 27.2.
Kasserer Kari Bakken kåserte og viste bilder fra en tur til Palestina sammen med Palestinakomiteens Faglige utvalg. Der fikk vi se med egne øyne hvordan Israel systematisk forsøker å rive bort alt grunnlag for palestinere ved å trakassere dem, ødelegge for næringsgrunnlaget deres og gradvis utvide egne områder for å rense området for palestinerne. Ved hjelp av murer deler de palestinernes eiendommer slik at de for eksempel bor på den ene siden av muren, og har olivenlunden på den andre, og ikke praktisk klarer å komme seg mellom de to sidene. Når olivenlunden har ligget brakk, så har Israel ”lov” til å ta området til egne settlere.Også i de områder som er definert som ”helt palestinske”, bygger Israel i høyden på husene, som i Hebron, og kaster søppel, avføring, urin osv. ned på palestinerne i gatene, i den hensikt å gjøre området ubeboelig for palestinerne.

Vi fikk også se hvordan det var mulig å skille hus bosatt av palestinere fra israelere ved vanntankene på takene, fordi vannet til palestinerne ofte ble borte, så de måtte ha reservetanker på takene. Da var det et vanlig mål for israelere å skyte hull i disse vanntankene….

På årsmøtet var det enighet om beretning og regnskap, og ved valget fortsetter leder, Sverre Johnsrud, mens nestleder Per Gøsta Lind, kasserer Kari Bakken og sekretær Einar Zwaig ikke var på valg. Fortsatt er Anne Rønningsbakk styremedlem, og nytt styremedlem ble Anne-Berit Tuft.

Som delegater til Landsmøtet ble valgt Sverre Johnsrud og Sakher Hasan.

Einar Zwaig