Palestinske barn i israelske fengsler

Heidi Bjørnerem og Frode Heian på stand i Molde på den palestinske fangedagen

Heidi Bjørnerem og Frode Heian på stand i Molde på den palestinske fangedagen

Av Frode Heian, Palestinakomiteen Romsdal

I dag den 17. april markeres den internasjonale palestinske fangedagen.

Israel okkuperer- og driver ekspansiv nybygging i – palestinske områder. Det skjer i strid med internasjonale avtaler og under sterke protester fra så godt som alle nasjoner, inkludert USA.

I disse områdene fratas de palestinske innbyggerne stadig mer land og rettigheter under streng kontroll av det israelske militærapparatet. Murer bygges opp og ferdsel til jobb og skole forhindres. Olivenlunder valses ned, og det gjør også palestinske hus og hjem.

Også barn og ungdom reagerer på dette med fortvilelse og raseri, og det blir slått knallhard ned på.  I følge UNICEF fengsles 700 barn årlig for sin motstand, som regel pga steinkasting. Pr 1. februar satt 163 barn (13 barn under 16 år) i israelske fengsler.

Her skjer alvorlige brudd på folkeretten:

Barn 12-13 år kan settes i fengsel inntil 6 mndr.
14-15 åringer regnes som ungdom, med fengselstraff inntil 12 mndr.
Er de over 16 år regnes de som voksne ((i følge FN-konvensjonen for barns rettigheter går voksengrensen ved 18 år).
Ikke sjelden tas tilfeldige ungdommer i et boligområde. De kan også havne i varetekt på bakgrunn av andres tilståelser. Innen de blir avhørt, ofte etter flere dager, vet ikke foreldrene hvor de er.
Det gis ofte ikke tilbud om advokat, og barna får ikke opplest rettighetene sine.
Mens israelske barn blir dømt etter sivil lov hvis de begår straffbare handlinger, behandles  sakene mot palestinske barn av langt strengere militær domstol. -Til forveksling likt det som skjedde Sør-Afrika i tiden med apartheid.

Hva fører denne tilværelsen til, i et liv mellom undertrykkelse og represalier? På den ene siden fratas mange palestinske barn sin barndom.  På den andre kan ikke være tvil om at denne situasjonen bidrar ytterligere til å forsterke motsetninger og aggresjon i et område der det fremste målet burde være å bygge fred.