Huitfeldt, hva vil du gjøre for å stanse okkupasjonen?

Tekst: Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen
Foto: Arbeiderpartiet

En kortere versjon av dette innlegget ble publisert i Aftenposten 21.februar.

Nylig annonserte Israels regjering at de vil «legalisere» ni ulovlige bosetninger og godkjenne 10 000 nye boliger i okkuperte Palestina. Huitfeldt fordømmer avgjørelsen og sier at bosettingene må stanses. Det er flott at ministeren er tydelig i sin fordømmelse, men vil det gjenspeiles i politiske handlinger?

Norske regjeringer har i mange år sagt at koloniene er ulovlige og et hinder for en tostatsløsning. Koloniene på okkuperte palestinsk land er i strid med folkeretten og regnes som en krigsforbrytelse.  Samtidig har både norsk handel og samarbeid med Israel økt de siste årene.

Hva vil så Huitfeldt gjøre for å stanse de ulovlige koloniene? Utenriksministeren vil ikke innføre sanksjoner som svar på Israels folkerettsbrudd. Det er fortsatt en rekke andre tiltak hun kan innføre.

Det første gjelder norsk handel med Israel. Norge må forby all handel med israelske varer og tjenester fra de okkuperte områdene og selskap som opererer der. Dette er i tråd med resolusjon 2334 fra FNs sikkerhetsråd i 2016. Den sier at koloniene er ulovlige og at vi ikke må støtte dem med handel. Et forbud er ikke en sanksjon, men snarere å følge opp Norges forpliktelser til internasjonal lov.

En annen ting Huitfeldt kan gjøre er å stanse salget av norske våpen til Israel. I løpet av januar ble 35 palestinere drept. Når Israel bomber Gazastripen er det norskproduserte deler i rakettene. Norskeide Kongsberg gruppen samarbeider med selskapet Rafael, en del av Israels krigsmaskineri. Utenriksministeren bør stramme opp regelverket slik at ikke norske våpenprodusenter bidrar til okkupasjonen.

Til slutt. Den israelske regjeringen har erklært at de vil bygge ut de ulovlige bosetningene og fortsette koloniseringen av Palestina. Statsminister Netanyahu vil endre rettssystemet for å sikre seg mer makt og regjeringspartnere som er dømt for vold og støtte til terror. Det blir mye Huitfeldt kan fordømme fremover. Vi håper hun vil følge opp med tiltak som faktisk kan bidra til å stanse både bosetningene og okkupasjonen.

Publisert: 22. februar 2023