ICC reiser sak mot Israel

Den internasjonal straffedomstolen (ICC) skal etterforske krigsforbrytelser i Palestina. – En god nyhet og en viktig avgjørelse fra ICC, sier leder i Palestinakomiteen i Norge, Line Khateeb.

-Det var spørsmål om hvorvidt ICC hadde jurisdiksjon til å etterforske slike saker i Palestina og dette er det nå avklart at de kan. Det er viktig at norske myndigheter støtter opp om domstolens etterforskning, sier Khateeb.

Du kan lese mer hos Human Rights Watch og Forsvar folkeretten

Publisert: 8. februar 2021