Spennende program: Kirkeuka for fred i Palestina og Israel

Kirkeuka for fred er en årlig aksjonsuke for solidaritet og rettferdig fred i Palestina og Israel. Årets markering går av stabelen 19. – 26. september 2021.Klikk her for å gå til programmet!

Kirkenes verdensråd etablerte World Week for Peace in Palestine and Israel etter oppfordring fra medlemskirkene i Israel og Palestina. Se Kirkenes verdensråds sider om Kirkeuka.

I Norge er Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, KFUK-KFUM Norge, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner, Stiftelsen Karibu og Svenska kyrkans menighet i Oslo sammen om å arrangere uka.

Publisert: 17. september 2021