Årsmøte Palestinakomiteen i Hedmark

Starter med åpent møte om boikott av Israel kl 1800.

Program:

Kl 1800-1900  Åpent møte:
Boikott av israelske varer og tjenester.
Hva skjer i Palestina, og hva gjør Palestinakomiteen?

Ved leder Annicken Lundgård og org.sekretær Berit Aaker.

Spørsmål, diskusjon

1915-1930     Pause

1930-2100    Årsmøte (stemmerett for medlemmer som har betalt kontingent 2012 eller 2013)

Program:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Årsmelding 2012
 6. Regnskap 2012
 7. Handlingsplan 2013
  1. Hovedfokusområder
  2. Hvordan verve medlemmer
  3. Åpne møter – medlemsmøter?
  4. Hvordan skape engasjement?
  5. Hvordan skaffe inntekter?
  6.   ……
  7. Valg av styre og leder.