Bokbad med Trond Bakkevig – «Dagbøker fra Jerusalem»

Fagforbundet i Agder og Palestinakomiteen i Vest-Agder har fått prost Trond Bakkevig til å komme og snakke om sin nye bok – sammen med journalist Fredrik Wandrup – på FN-dagen for Palestina 29. november, i Domkirkens Menighetshus i Gyldenløves gate – ved siden av Domkirken.

Boken heter «Dagbøker fra Jerusalem». Bakkevig har i mange  år bodd i Jerusalem og jobbet med kommunikasjon mellom forskjellige religiøse grupperinger.

På utenriksdepartementets og Den norske kirkes oppfordring tok Trond Bakkevig selv initiativ til å etablere en religiøs bak-kanal der ledere kunne møtes og snakke i fortrolighet om de mange utfordringer som politikere og diplomater har latt ligge. Alle tre religioner har Jerusalem som sin hellige by, og utfordringer knyttet til Jerusalems historie og posisjon har stått sentralt, i tillegg til Midtøsten-konfliktens mange andre stridsområder. Det har vært mange opp- og nedturer for brobyggeren Bakkevig.
Boken er kommet i bokhandelen nå, men kan også kjøpes på arrangementet.