Hamar – åpent møte 15. mai – OKKUPASJONENS FORBRYTELSER OG VERDENS TAFATTHET

Åpent møte onsdag 15. mai kl. 18.00

Hamar rådhus, Kommunestyresalen

Innleder: Gerald Kador Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty Norge

Han jobber blant annet med menneskerettslige spørsmål knyttet til sikkerhetspolitikk, væpnet konflikt og teknologi.

Over 50 år etter at Vestbredden og Gaza kom under Israels kontroll blir palestinernes situasjon stadig mer desperat.

Hundrevis av palestinere er fengslet uten lov og dom, flere tusen soner dommer etter urettferdige rettssaker.

Israels illegale bosettingspolitikk på Vestbredden frarøver lokalbefolkningen land, vann og ressurser med brutal militær makt.

Israels hær og palestinske væpnete grupper i Gaza angriper hverandres sivile, med katastrofale konsekvenser for menneskene på bakken.

Samtidig tjener resten av verden gode penger på palestinernes lidelser.

Gratis adgang

Arrangør: Palestinakomiteen i Hedmark

Flyveblad Palkom 150519 tosidig A6 (1)