La barna leve!

Uttalelse fra Paletinakomiteens landsstyremøte 22. oktober:

La barna leve!

Det er bred enighet om at de som lider mest i en krig er barna. Mer enn 1800 barn er drept i Israels angrep på Gaza siden 7. oktober. Ingen barn i Gaza får oppfylt sine rettigheter.

Vi minner om FNs barnekonvensjon:

Artikkel 3:

  1. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel [….]

Artikkel 6:

  1. Partene erkjenner at hvert barn har en iboende rett til livet.
  2. Partene skal så langt det er mulig sikre at barnet overlever og vokser opp.

Artikkel 8:

  1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn, familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.

 

De overlevende barna har ingen beskyttelse mot de krigsforbrytelser som nå blir begått hvert eneste døgn. Bomber regner over hustakene, og det er ingen steder de kan være trygge. Foreldre forsøker desperat å finne beskyttelse mot angrepene, men beskyttelse finnes ikke. Bomber rammer FN-skoler, kirker, moskeer og helseinstitusjoner. Utslitt helsepersonell prøver å redde liv der det er mulig, uten tilgang til rent vann, medisiner eller tilstrekkelig med strøm. Barn opereres uten smertelindring. Liv som kunne vært reddet går tapt.

De drepte palestinske barna presenteres i vestlig media som identitetsløse tall, uten navn og uten ansikt, og reduseres til statistikk. Tilbake sitter søsken, søskenbarn og venner og venter på å bli de neste. De overlevende barna står hver dag i fare for å bli drept, lemlestet eller dø av utsulting.

Vestens makthavere er tause og signaliserer til en generasjon av barn og unge, at deres liv ikke er like viktig som andres. Det blir sagt at barn og unge er fremtiden, håpet og muligheten for endring. Nå pågår et folkemord som stilner dette håpet for mange barn for alltid.

Palestinakomiteen krever at den norske regjeringen fordømmer Israels drap på barn, og bidrar til effektiv internasjonal beskyttelse for alle barn.

Publisert: 22. oktober 2023