Norske kommuner og fylker sier nei til bosettervarer

Stadig flere norske kommuner og fylker innfører vedtak om ikke å handle med israelske varer og tjenester fra okkuperte områder.

Viken fylkesting vedtok 17. februar at fylkeskommunen ikke skal kjøpe varer eller tjenester produsert på okkuperte områder i strid med folkeretten. Aktuelle leverandører skal redegjøre for at de tilfredsstiller disse kravene.

Namsos kommunestyre gjorde et lignende vedtak 11. februar, og Sandefjord kommunestyre fulgte etter 18. februar.

Viser at norske lokalsamfunn bryr seg

– Dette er godt nytt og viser at det er et sterkt engasjement i norsk lokalsamfunn om at vi må ta ansvar og ikke belønne okkupasjon og profitt på folkerettsbrudd. Palestinakomiteen gratulerer Viken fylkesting, Namsos og Sandefjord kommune med gode vedtak og oppfordrer flere kommuner og fylkesting til å følge etter, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge.

Det er nå ni kommuner som har gjort slike vedtak – Trondheim, Tromsø, Lillehammer, Vaksdal, Hamar, Oslo, Rælingen, Namsos og Sandefjord, og fem fylkesting – Nordland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken.

Folkevalgte politikere viser på denne måten at de ikke vil bidra til folkerettsbrudd med å kjøpe varer og tjenester fra land eller selskap som bryter folkeretten.

Da de første kommunevedtakene ble fattet, ble det gjort flere forsøk på å gjøre disse ugyldig. I 2018 måtte Utenriksdepartementet konkludere med at slike vedtak «ikke strider mot Norges internasjonale forpliktelser på handelsrettens område».

Vår regjering er forpliktet til å jobbe for å motvirke folkerettsbrudd, og Norge deltar i ulike sanksjonsregimer mot rundt 27 land som på ulike vis bryter internasjonal lov. Palestinakomiteen i Norge mener at sanksjoner også må innføres mot Israels brudd på internasjonal lov, for å legge press på okkupasjonsmakten og bidra til en rettferdig løsning for palestinere og israelere, sier Line Khateeb.

Publisert: 25. februar 2021