Norske medier formidler ikke virkeligheten fra Palestina

Foto: Anette Sivertstøl

Det pågår for tiden en diskusjon om ubalanse i NRKs journalistiske rapportering. Denne ubalansen er godt kjent for Palestinakomiteen i Norge og alle som er opptatt av okkupasjonen av Palestina.

– Alle som følger situasjonen i Gaza og på Vestbredden kan observere den økende israelske diskrimineringen og undertrykkingen av den palestinske befolkningen. Norske medier formidler lite av denne farlige utviklingen. Særlig formidles det knapt noe om følgene av okkupasjonen i den palestinske hverdagen, sier leder av Palestinakomiteen, Line Khateeb.

Fra Gaza kommer det med ujevne mellomrom meldinger om rakettangrep, uten at det informeres om det forestående hendelsesforløpet. Det fremstilles ofte som om Israel responderer på angrep fra væpnede grupper i Gaza, mens israelske angrep på palestinske fiskere, bønder og andre sivile ikke blir nevnt.

– Når NRK formidler slike nyheter referer de ofte til israelske militære kilder, man bruker konsekvent ikke palestinske. Denne dels manglende og dels forvridde formidlingen fra norske medier gjør at offentligheten ikke får del i den virkeligheten som skjer i Palestina, sier Khateeb.

Palestinakomiteen i Norge ber NRK og andre norske medier om å bidra med etterrettelig formidling av Israels undertrykkelse og voldsbruk mot den palestinske sivilbefolkningen.

Publisert: 28. september 2020