Norske selskaper med bånd til apartheidbane i Jerusalem

Det baskiske transportkonsernet CAF, som har påtatt seg oppdraget med å utvide den folkerettsstridige light rail-banen i Jerusalem, har nettopp signert store kontrakter i Norge.

CAF skal lage nye trikker for Oslo Sporveien, og leverer allerede tog til Flytoget.
I tillegg har svenske Euromaint, som er CAFs heleide selskap, fått kontrakt med vedlikehold av tog på Bergensbanen.

LES OGSÅ:Nye Spania-trikker kommer til Oslo

Ifølge International Railway Journal vant CAF i august i fjor en kontrakt til 1,8 milliarder med å utvide light rail-banen fra Vest-Jerusalem til israelske kolonier i Palestina. Utvidelsen gjelder forlengelse av banen til kolonien Gilo ved Betlehem, og vil også betjene Øst-Talpiot i palestinsk Øst-Jerusalem.

CAFs partner er israelske Shapir, som står på FNs nylig offentliggjorte liste over firmaer med lovstridig virksomhet på okkuperte palestinske områder.

Saken fortsetter under bildet.


Samtlige av Oslos 72 trikker skal byttes ut og erstattes av denne prototypen, som er produsert av det baskiske transportselskapet CAF. De nye trikkene er ventet å ankomme hovedstaden om et halvt års tid. Foto: Sporveien

Veolia tapte store penger

Etter tapene Veolia fikk fordi de bygde første del av de omstridte forstadsbanene, har Alstom-Veolia-Connex, Bombardier, Siemens med flere avstått fra å gi tilbud. Ifølge opplysninger fra den internasjonale BDS-bevegelsen, var Veolias samlete tap som følge av deres støtte til Israels folkerettsbrudd i og rundt Jerusalem 8 milliarder USD i tapte kontrakter, utelukking fra tilbudsrunder, stans i forlengelse av kontrakter med mer.

CAFs kontrakt i Israel vekker motstand over hele Baskerland, særlig i fagforbundene, men også flere kommuner har uttalt seg mot kontrakten, ifølge den baskiske solidaritetsbevegelsen med Palestina. CAF eies av den baskiske regjeringa, av ansatte, og av private investorer.

CAF har fått tre store kontrakter i Norge:

CAF selger seg inn som et firma med «social conscience» og en sterkt profilert grønn profil. Den internasjonale solidaritetsbevegelsen for Palestina intensiverer nå arbeidet med å hindre kontrakter og kontraktsforlengelser for CAF-konsernet.

Publisert: 19. februar 2020