– Norske tog medvirker til profitt på okkupasjon og krigsforbrytelser

Palestinakomiteen reagerer kraftig på at Norske tog fredag 17.desember offentliggjorde at de har inngått avtale med Alstom, et selskap som ifølge FNs høykommisær for menneskerettigheter bidrar til okkupasjonen i Palestina. 

Norske myndigheter har vært en pådriver for FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer. 

Likevel har statseide Norske tog inngått kontrakt med Alstom, et selskap som står på FNs liste over selskaper med forretningsinteresser i de ulovlige israelske bosettingene.

Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen, reagerer på at Norge belønner krigsprofitører med milliardkontrakt.

Les også: Kjøper tog fra Alstom

– Det er svært overraskende at et heleid statlig selskap som Norske tog inngår kontrakt med et selskap som profitterer på okkupasjon, sier Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge. 

Norge har et regelverk som skal sikre at norske selskaper og offentlige innkjøpere ivaretar menneskerettighetene også i konfliktområder.

Alstom er et fransk selskap som ifølge høykommissæren for menneskerettigheter har aktiviteter som er uforenelige med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), prinsipper Norge er forpliktet av.

Les mer om UNGP inne på regjeringens nettsider

– Det er et for stort sprik mellom teori og praksis. Her må samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og resten av regjeringen på banen for å rydde opp, mener Palestinakomiteens leder. 

KLP TRAKK SEG UT UV ALSTOM

I 2020 ble Alstom lagt til FNs liste over selskap som opererer i okkuperte områder og dermed bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Dette førte til at pensjonsfondet KLP i sommer trakk ut sine investeringer av Alstom, begrunnet med en «uakseptabel risiko for at de ekskluderte selskapene bidrar til medvirkning på brudd av menneskerettigheter i krigs- og konfliktsituasjoner gjennom deres tilknytning til de israelske bosettingene på den okkuperte Vestbredden». 

Les mer: Reagerer på mulig milliardkontrakt til CAF og Altsom

I første omgang kjøper Norske tog 30 tog fra Alstom med opsjon på å kjøpe ytterligere 170 tog.

Norske tog skriver at de har vurdert Alstom sitt engasjement i okkuperte områder i Palestina, men likevel har inngått kontrakt.

– Retningslinjene fra myndighetene er ikke gode nok og sikrer ikke at selskap respekterer krigens folkerett. Slik det er nå medvirker Norske tog til profitt på okkupasjon og krigsforbrytelser, sier Khateeb. 

OPPDATERING: Onsdag 22.desember ble det klart at det det baskiske selskapet CAF og Altsom er to av fire tilbydere som er godkjent til å legge inn anbud på nye fjerntog i Norge.
Det omstridte selskapet CAF er involvert i arbeidet med å utvide og drive forstadsbanen som knytter de ulovlige israelske koloniene sammen med Vest-Jerusalem. Det siste året har det pågått en internasjonal BDS-kampanje for å få CAF til å trekke seg fra Jerusalem-prosjektet.

Avgjørelsen om å godkjenne CAF og Altsom i anbudsrunden er forkastelig. Begge disse selskapene skor seg på okkupasjonen av palestinske områder. Palestinakomiteen kommer til å følge opp denne saken sammen med andre aktører, sier Line Khateeb.

Les mer om CAF-kampanjen her

Syns du også at det er feil at Norge belønner selskaper som skor seg på okkupasjonen av Palestina?
Send en e-post til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og gi beskjed!

Publisert: 21. desember 2021