OKKUPASJON I PALESTINA OG UKRAINA

Uttalelse fra Palestinakomiteens 34. landsmøte 25.-27.mars 2022.
Teksten har tidligere stått på trykk i Dagsavisen.


Ukraina er brutalt angrepet, og kan stå overfor en langvarig krigs- og okkupasjonssituasjon. Folkeretten blir brutt, menneskerettigheter krenkes og et helt folk står overfor store humanitære lidelser. Overfallet mot et nabofolk gjennomføres av en militær overlegen, nasjonalistisk stat som forsøker å legitimere invasjonen med historiske, imperiale argumenter.

Ukrainernes rett til motstand, med alle tilgjengelige midler, støttes på bred front – den verdsettes som en kamp for folkerettsprinsipper og grunnleggende demokratiske verdier, for selvbestemmelse og menneskerettigheter. Det er oppløftende å bevitne den politiske reaksjonstida med lynrask iverksettelse av omfattende sanksjoner. Folkeretten gjelder og må forsvares overalt, og rett til motstand mot okkupanter tilsvarende. 

Palestinerne har i mange tiår oppfordret det internasjonale samfunn til å legge press på okkupasjonsmakten Israel, og holde Israel ansvarlig for vedvarende brudd på Folkeretten. Israel har i en rekke rapporter, seinest fra Amnesty International, blitt definert som en apartheidstat, med omfattende menneskerettighetsbrudd og folkerettsstridig kolonisering. Den palestinske bevegelsen for boikott, sanksjoner og de-investeringer (BDS) er en ikkevoldelig motstandskamp. Likevel har denne formen for virkemidler blitt avvist som urealistisk eller illegitim. 

Vi som er opptatt av palestinernes kamp håper oppriktig at ukrainerne ikke får oppleve noe tilsvarende: en skjebne der de siste ukenes erfaringer fortsetter inn i en fjern framtid. Derfor fortjener de støtte og solidaritet. Vi må samtidig tydeliggjøre at prinsippene som hylles og forfektes i Ukraina-saken selvfølgelig gjelder overalt. Vi forventer nå at regjeringen behandler Israel og Russland på samme måte. Brudd på folkeretten og målrettet undertrykkelse kan ikke håndteres vilkårlig. 

Norge må snarest innføre sanksjoner mot Israel både på økonomiske og kulturelle områder. Oljefondet må trekke sine investeringer ut fra israelske selskaper på samme måte som gjøres overfor Russland. Det er på høy tid at sanksjonene som anses legitime, viktige og nødvendige i Ukraina – også iverksettes i andre sammenlignbare situasjoner. Palestinerne har ventet lenge nok. 

Publisert: 8. april 2022