Oljefondet må slutte å bidra til okkupasjonen! Signér oppropet!

En gjennomgang av beholdningene til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) viser at hele 64 selskaper i fondet medvirker til den israelske okkupasjonen. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp leder en kampanje som er rettet mot å få slutt på norsk støtte til Israels okkupasjon av de palestinske områdene.

Signér oppropet!

Tidligere denne uken meldte Oljefondet at de trekker seg ut av to selskaper knyttet til bosettingene på Vestbredden, samt ett selskap knyttet til menneskerettighetsbrudd i Myanmar.

Det viser at kampanjen kan påvirke SPU i riktig retning. Men det er forstatt en vei å gå – det investeres fortsatt i over 60 selskaper som er direkte involvert i folkerettsstridig virksomhet som rammer den palestinske befolkningen.

Hva du kan gjøre med det?

Signér oppropet! Ved å signere elektronisk sender du en personlig beskjed til fire sentrale beslutningstakere – finansministeren (som har det overordnede ansvar for Oljefondet), Norges Bank (som forvalter pengene), Etikkrådet (som skal luke ut etikkverstingene blant selskapene), og Stortingets finanskomité (som representerer oss). Spre kampanjen blant venner og familie i utlandet – det finnes en engelsk versjon på de samme sidene.

Ta kontakt med dine folkevalgte og be dem støtte kampanjen – du kan lese mer her.

Signer oppropet her

Publisert: 23. mai 2021