Palestinere ber om sanksjoner av Israel for å stoppe annekteringen

22. mai 2020
Kathrine Jensen

I en uttalelse som ble lansert i går, oppfordrer omlag 70 organisasjoner, fagforeninger og menneskerettighetsgrupper som representerer et overveldende flertall av det palestinske sivilsamfunnet, regjeringer til å vedta «effektive mottiltak, inkludert sanksjoner» for å «stoppe Israels ulovlige annektering av den okkuperte Vestbredden og alvorlige brudd på menneskerettighetene».

Gruppene fordømmer Israels kontroll over det palestinske folk som et «apartheidregime med rasediskriminering, segregering og territoriell utvidelse nedfelt i Israels hjemlige lov».

De sier at «kritikk og retoriske fordømmelser fra FN og dets medlemsstater alene, uten å iverksette konkrete tiltak for å få Israel til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser, vil ikke hindre Israel å undergrave enhver mulighet for en rettferdig og bærekraftig fred i vår region».  

Det palestinske sivilsamfunnet ber stater om følgende tiltak for å stoppe Israels ulovlige anneksjon:

  • Forbud mot våpenhandel og militær- og sikkerhetssamarbeid med Israel
  • Suspender frihandelsavtaler med Israel
  • Forby all handel med israelske bosettinger og sikre at selskaper avstår fra å inngå avtaler med virksomheter i bosettinger.
  • Sikre at enkeltpersoner og bedriftsaktører som er ansvarlig for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i sammenheng med Israels ulovlige okkupasjon og apartheidregime, blir stilt for retten.

De palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene sier at disse tiltakene er nødvendige fordi «Israels nye høyreekstreme regjering igjen er innstilt på å formelt annektere store deler av det okkuperte palestinske territoriet».

Videre sier de at «israelske regjeringer systematisk har undergravd folkeretten – med straffrihet – gjennom annekteringen og koloniseringen av okkuperte territorier, både de jure, som i tilfelle av det palestinske Øst-Jerusalem i 1967 og de syriske Golanhøydene i 1982, og de facto gjennom de ulovlige bosetningene og muren på Vestbredden».

Vi har snakket med Shawan Jabarin, leder av menneskerettighetsorganisasjonen Al Haq.

Shawan Jabarin på besøk i Norge i 2016. Her sammen med Kathrine Jensen fra Palestinakomiteen. (Foto: Privat)

Han sier at Israel har valgt en ekstrem linje og vil gå svært langt for å knuse enhver mulighet for palestinernes rett til selvbestemmelse. 

Han advarer om at mer enn 350 000 palestinere vil bli tvangsflyttet bare i Jordandalen.

– Vi ser tydelig hvilken planmessighet som ligger bak fordrivingen. Palestinere kartlegges, hus rives og infrastruktur ødelegges. Palestinerne erstattes av israelske bosettere som etablerer seg under beskyttelse av den israelske hæren, og palestinere som nærmer seg blir arrestert og risikerer å bli drept. Vi ser en økning av dette også i områdene sør for Hebron, og frykter at svært mange palestinere vil fordrives også her, avslutter Jabarin.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i det okkuperte palestinske territoriet uttaler at «annekteringen er en politisk lakmustest for det internasjonale samfunnet» og for dens evne til å opprettholde folkeretten.

Palestinakomiteen i Norge mener det er helt nødvendig at den norske regjeringen nå følger opp intensjonen i regjeringsplattformen som sier at regjeringen vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten».

Palestinere i Jordandalen lever med en konstant trussel om fordriving. Vi møtte dette ekteparet for 6 år siden, og kan skimte israelske militære installansjoner i åsen rett bak. (Foto: Kathrine Jensen)

EU og Frankrike var raskt ute med å varsle diplomatiske reaksjoner på annektering. I Storbritannia har 130 parlamentarikere oppfordret den britiske regjeringen til å vedta økonomisk sanksjoner dersom Israels regjering går videre med annekteringsplanene. Irland, Belgia og Luxembourg ønsker også å diskutere økonomiske konsekvenser for Israel dersom annekteringen gjennomføres.

Norge må nå bruke muligheten til å internasjonalt initiativ til å ansvarliggjøre Israel.

Ta palestinernes oppfordring på alvor, sanksjoner folkerettsbrudd, innfør forbud mot import og salg av varer og tjenester produsert på okkupert jord og som israelske anti-okkupasjonsaktivister sier: «at least stop arming us».

Kilder:

http://www.alhaq.org/palestinian-human-rights-organizations-council/16890.html

https://www.bdsmovement.net/news/palestinians-demand-sanctions-israel-stop-illegal-annexation

https://www.un.org/unispal/document/israeli-annexation-plans-would-lead-to-cascade-of-bad-human-rights-consequences-says-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-opt-press-release/

Publisert: 22. mai 2020