Regjeringen må følge opp med sanksjoner!

av Line Khateeb, leder Palestinakomiteen i Norge

Nylig anklaget Israels forsvarsminister seks palestinske rettighetsorganisasjoner, som dokumenterer brudd på menneskerettighetene i både Israel og Palestina, for å drive «terrorvirksomhet».

I går ble avgjørelsen gjort gjeldende av øverstkommanderende i den israelske hæren i det okkuperte Palestina. Dette betyr at de ansatte i Al-Haq, en av de eldste menneskerettsorganisasjonene i den arabiske verden, nå kan arresteres når som helst, kontorene deres kan stenges ned og arbeidet deres er i praksis forbudt.

Norges utenriksminster Anniken Huitfeldt har uttalt bekymring for denne typen angrep på palestinsk sivilsamfunn og sagt at det så langt ikke foreligger bevis for anklagene. Palestinakomiteen oppfordrer henne også til å fordømme disse anklagene og iverksette tiltak for å beskytte de palestinske organisasjonene.

Å begrense palestineres ytrings- og organisasjonsfrihet er ikke nytt under apartheidstyret, men tar stadig nye former og må møtes med nye virkemidler! Støre-regjeringen har så langt vært tydeligere enn den forrige og bedt Israel reversere beslutningen om å bygge ut 3000 nye enheter i koloniene på palestinsk land. Det er bra. Regjeringen må følge opp med sanksjoner hvis dette ikke skjer og sørge for at Norge ikke støtter opp om de allerede etablerte koloniene.

Det har blitt avsagt en lang rekke bekymringer og fordømmelser i løpet av 100 års undertrykkelse av palestinerne, men dette har hatt lite effekt så lenge de ansvarlige samtidig blir møtt med straffefrihet.

Palestinakomiteens oppfordring til regjeringen er: Beskytt palestinske menneskerettighetsforkjempere, hold Israel ansvarlig for apartheid og forfølgelse! #StandWithTheSix

Publisert: 8. november 2021