Solidaritet med helsearbeidere i Gaza

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer over 170 angrep på helsevesenet i Gaza siden 7. oktober. Over 160 helsearbeidere er drept, og 87 ambulanser er destruert (WHO og Al Jazeera). Den pågående bombing og angrep bidrar til en alvorlig helsekatastrofe med mangel på helsepersonell, medisiner, utstyr, vann, mat og strøm.

Torsdag 23. november kl. 16.00 arrangeres en solidaritetsmarkering med helsearbeidere i Gaza utenfor Stortinget.

Markeringen torsdag har følgende paroler:

• Slutt å bombe sykehus!
• Sykehus er ikke mål!
• La leger leve!
• La sykepleiere leve!
• La helsearbeidere leve!
• La barna leve!
• La Gaza leve!

Det blir appeller fra:
• Mina Adampour, lege og samfunnsdebattant
• Ellen Støkken Dahl, lege og forfatter
• Erik Fosse, lege og professor i medisin
• Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge

Det har nå gått over syv år siden FN-resolusjonen om beskyttelse av pasienter, helsearbeidere og sykehus i krig og konflikt ble enstemmig vedtatt (Norsk Folkehjelp). I Gaza står nå 2,3 millioner mennesker uten tilgang til livsnødvendig bistand, hvorav halvparten er barn. Over 12 000 er drept, og over 29 800 er skadet, med 70 % av de skadde som kvinner og barn (Al Jazeera).
Publisert: 21. november 2023