Solidaritetsarbeid i Palestina: Er du vår nye prosjektkoordinator?

Palestinakomiteen setter nå i gang igjen med vårt solidaritetsprosjekt i Jayyous, Palestina, og trenger en ny koordinator som skal drive prosjektet sammen med Marte, vår andre koordinator.

Bakgrunn: Palestinakomiteen sender solidaritetsarbeidere til både Libanon og Palestina. Det er Palestinakomiteens solidaritetsutvalg som koordinerer disse solidaritetsprosjektene. Hvert prosjekt/land har to koordinatorer.

Hovedoppgaven til koordinatorene for solidaritetsarbeidet i Palestina, er å følge opp og videreutvikle samarbeidsprosjektet vi har med Land Defence Committee i Jayyous.

– Vervet er ubetalt

– Søkere må være/bli medlem i Palestinakomiteen

– Prosjektkoordinator blir automatisk medlem av Solidaritetsutvalget, og må belage seg på ca. et møte i måneden, samt en del rapportering til andre organer i Palestinakomiteen

– Prosjektkoordinator er sentral i utvelgelsen av søkere til solidaritetsprosjektet i Jayyous etter fastlagte rutiner

– Prosjektkoordinator må ha en høy grad av tilgjengelighet, spesielt i periodene vi har solidaritetsarbeidere i Jayyous

– Prosjektkoordinator må regne med en reise til Palestina årlig. Reisene blir dekket av Palestinakomiteen.

Det er Palestinakomiteens solidaritetsutvalg som intervjuer og innstiller søkere til vervet, men landsstyret i Palestinakomiteen står for den endelige avgjørelsen.

Praktiske spørsmål om vervet sendes til: marte_svendal@hotmail.com.

Søknad sendes til nasjonal koordinator Morten Sortodden på morten@palestinakomiteen.no.

Søknadsfrist: 20. mars 2023

Publisert: 7. november 2022