STANS PRODUKSJONEN NÅ!

Alle foto: Ingvild Sausjord

Vi kan ikke tillate at norske våpenselskaper bidrar til folkemord.
STANS PRODUKSJONEN NÅ!

Palestinakomiteen gjennomførte aksjonen «Bråker mot bomber» på Kongsberg fredag 26 januar.

Norske våpenprodusenter og den norske staten tjener grovt på salg av våpen og våpendeler som havner i Israel via amerikanske våpenselskaper. Kongsberg-produserte deler finnes i alle de israelske F-35-jagerflyene som nå slipper bomber over Gaza.


— Norge kan ikke profilere seg som en fredsnasjon og mekler i Palestina når vi støtter den ene parten med våpen, sier Kjell Stephansen.
Intensjonen bak forbudet mot våpeneksport til Israel er å hindre at norske våpen brukes i folkerettsstridig krig eller okkupasjon.

— Når norske våpendeler eller våpen fra norskeide fabrikker i utlandet likevel havner iIsrael, er det en alvorlig overtredelse av intensjonen bak eksportforbudet, fortsetter Stephansen.
Palestinakomiteen bråker mot bomber for å demonstrere mot Kongsberg Gruppens krigsprofitt og medvirkning til folkemord.

1. Vi krever at Kongsberg Gruppen stanser all produksjon og salg av våpen, våpendeler
og militært materiell som styrker Israels krig mot palestinerne
2. Vi krever at Kongsberg Gruppen bryter samarbeidet med alle selskaper som forsyner
den israelske krigsmaskinen med våpen
3. Vi krever at norske myndigheter innfører krav om sluttbrukererklæring for
våpeneksport til USA og andre allierte land, for å sikre at norske våpen, våpendeler
og militært materiell ikke videreselges til Israel.

Israel bomber Gaza med jagerflydeler fra Kongsberg Gruppen Kongsberg Gruppen produserer deler til 150 F-35-jagerfly årlig. Disse selges til den amerikanske våpengiganten Lockheed Martin, som skryter av at F-35 er “det mest dødelige jagerflyet noensinne bygget.” Lockheed Martin har solgt 50 F-35-jagerfly til Israel, hvorav 36 allerede er i bruk. Alle disse flyene er utstyrt med skrogdeler produsert av Kongsberg Gruppen, og brukes nå aktivt i de israelske luftangrepene mot Gaza.

Palestinakomiteen krever stans i produksjonen og sluttbrukererklæring for alle nasjoner. Norge krever ikke sluttbrukererklæring fra NATO-allierte land eller EU-medlemmer ved eksport av våpen, våpendeler og militært materiell. Disse kan dermed selge våpen videre til land som norsk regelverk forbyr direkte eksport til, for eksempel Israel. Til tross for denne svakheten i regelverket for norsk våpeneksport, kan ikke Kongsberg Gruppen fraskrive seg ansvar. Som statseid selskap, har Kongsberg Gruppen ansvar for å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Det innebærer at både Kongsberg Gruppen og norske myndigheter må hindre salg av militært materiell til land hvor det er risiko for at våpen og våpendeler brukes i krigsforbrytelser. Om ikke Kongsberg tar dette ansvaret, må staten bruke sitt eierskap til å stanse dette våpensalget.

Tilslutninger til demonstrasjonen:
Buskerud Sosialistisk Ungdom
Buskerud Sosialistisk Venstreparti
Changemaker
Rødt Kongsberg
Sosialistisk Ungdom
Stopp NATO
Den Palestinsk-Norske foreningen
Rødt
Attac
LAG Oslo

Publisert: 26. januar 2024