Stopp folkemordet!

Foto: Nabeeh Samaan

Uttalelse fra Palestinakomiteens landsstyremøte 22. oktober:

Stopp folkemordet!

2,3 millioner mennesker, innesperret på Gazastripen har vært under kontinuerlig bombardement de siste to ukene, uten at humanitær hjelp eller forsyninger er kommet inn. Nærmere 4500 palestinere er drept kun i Gaza. I tillegg antas det at over 1.000 ligger begravet i ruinene. 70 prosent av de drepte er kvinner, barn og eldre.

På Vestbredden er så langt 82 mennesker drept, flere lokalsamfunn er angrepet og familier har blitt fordrevet av voldelige bosettere de siste ukene. Stemmer i Israel som uttaler seg mot okkupasjonen eller den humanitære katastrofen i Gaza risikerer å bli arrestert. Områder i Gaza er jevnet med jorden. Kirker, moskeer, sykehus og helseinstitusjoner er bombet.

Okkupasjonsmakten Israel sier at innbyggerne på Gaza må dra fra nord til sør og nå er 1,4 millioner mennesker på flukt, inne i et beleiret område. Like fullt har Israel gjennomført angrep på personer som flyktet, og også i den sørlige delen av Gaza er det gjennomført angrep på sivile.

Israel strammet straks etter 7. oktober inn blokaden av Gaza som ble innført i 2007. Både blokaden og tvangsforflyttingen er klare brudd på internasjonal humanitær lov. Systematiske angrep på sivil infrastruktur og å kutte tilgangen på strøm, mat, vann og medisiner er også ulovlig. For en befolkning som allerede levde på eksistensminimum er dette kritisk. En rekke sykehus er ute av drift, og de er tomme for medisiner og materiell. Desinfisering av utstyr er vanskelig, og operasjoner må gjennomføres uten bedøvelse. Mange hjelpeorganisasjoner varsler om en humanitær katastrofe.

Israel utviser ingen respekt for folkeretten i deres angrep mot palestinerne. Grensen for hvor begrepet selvforsvar kan benyttes er overskredet for lengst.

Den norske regjeringen kan ikke fortsette å akseptere Israels brutale fremferd og systematiske angrep på sivile. Statsminister Støre og regjeringen har ennå ikke fordømt drapene på sivile palestinere. Regjeringen må ta ansvar og sørge for at de krigsforbrytelser som er begått av både Hamas og Israel får konsekvenser. Krigsforbrytelsene må etterforskes og de skyldige bringes inn for domstolen. Den immuniteten som verdenssamfunnet har gitt Israel for overgrep mot den palestinske befolkningen må opphøre.

Nå må Norge jobbe for en humanitær våpenhvile og hindre at et folkemord finner sted. Palestinakomiteen krever at regjeringen:

  • bruker alle midler for å bidra til en våpenhvile og stans av overgrep og fordrivelse av palestinerne på̊ Gaza og Vestbredden.
  • fordømmer Israels kollektive avstraffelse og drapene på sivile palestinere
  • krever at blokaden som Israel iverksatte i 2007 heves øyeblikkelig
  • arbeider for opphør av Israels ulovlige okkupasjon av Gaza og Vestbredden, og for en rettferdig fredsløsning basert på internasjonal rett, FNs vedtak og resolusjoner
Publisert: 22. oktober 2023