Støtt oppropet! Nei til brudd på folkeretten!

Gi beskjed til Samferdselsdepartementet, Knut Arild Hareide og Norske Tog-sjef Øystein Risan: utesteng CAF fra anskaffelsen av nye togsett.  Vi er i mot at Norske tog skal inngå kontrakt med det baskiske selskapet CAF eller det franske selskapet Alstom Transport om anskaffelse av nye lokaltog.

Norske tog er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet, og det er under enhver kritikk at heleid statlig selskap vurderer å inngå kontrakter med selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i Palestina.

Trykk her og gi beskjed til Samferdselsdepartementet og Norske tog du også!

Publisert: 1. mars 2021