Støtter USN Israels krigsforbrytelser?

Heming Olaussen, leder Palestinakomiteen i Vestfold. Først publisert i Gjengangeren.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har inngått samarbeidsavtaler med blant annet Nammo og Kongberggruppen. Her produseres det våpen og militært materiell som viser seg å ende opp i Israels krigsforbrytelser i Gaza. Er det et problem for universitetet?

USN, med undervisningssteder bl.a. i Horten, Tønsberg og Kongsberg, har iverksatt samarbeidsprosjekter med en rekke bedrifter. Studenter får en kombinasjon av studier og arbeidserfaring, og bedrifter og bedriftsledere trekkes inn i undervisninga. Så langt, så vel. Problemet oppstår når det viser seg at bedrifter som er med i dette samarbeidet produserer våpen som brukes i krigsforbrytelser. Har universitetet noe etisk medansvar for det?

Universitetets samarbeidsavtaler går mange år tilbake i tid, lenge før den siste utryddelseskrigen Israel fører i Gaza, og også på Vestbredden. Imidlertid har Israel okkupert palestinsk land helt siden 1948, fordømt som ulovlige av FN og verdenssamfunnet. USN, som et kunnskapssenter, kan ikke ha unngått å ha fått det med seg. Men det er sjølsagt ingen åpenbar kopling mellom et industrisamarbeid og krigsforbrytelser begått i en annen del av verden.

Heming Olaussen, leder Palestinakomiteen i Vestfold Foto: Tor Kleiven

Imidlertid viser det seg at et av konsernene USN har et tett samarbeid med er statseide Kongsberg Defence and Aerospace. Ifølge en artikkel i Fri Fagbevegelse 13.12. 2023 er bedriften blant de ni norske selskapene som leverer deler til de superavanserte F-35-jagerflyene. Alle Israels F-35-kampfly har skrogdeler som Kongsberg DA har produsert og solgt til den amerikanske våpengiganten Lockheed Martin. Derfra finner de veien til Israel og Gaza. Der tusenvis av barn og unge – og studenter – er drept eller skadet på bestialsk vis. Blant annet ved bruk av F-35.

Folkerettsjurist i Redd Barna Mads Harlem mener dette gir både den norske staten og Kongsberggruppen et ansvar: «Kongsberggruppen er forpliktet til å påse at ingen av deres produkter brukes i Gaza, fordi selskapet har den norske staten som hovedeier,» sier Harlem.

Ingen forventer at Universitetet i Sørøst-Norge skal ha full oversikt over hva som skjer hos deres samarbeidspartnere. Men når nå disse fakta er brakt på banen er det grunn til å spørre om ikke USN bør trekke seg fra samarbeidsavtaler med bedrifter som indirekte bidrar til krigsforbrytelser, og der begreper som folkemord er trukket inn? Et opprop som sirkulerer i Vestfold tar til orde for nettopp dette.

Palestinakomiteen i Vestfold vil også be USN redegjøre for omfanget av sine samarbeidsavtaler med Kongsberggruppen og Nammo. En ting er studentutveksling og gjesteforelesere. Men er det økonomi inne i bildet? Mottar USN økonomiske bidrag fra disse våpenprodusentene? Og hvor sterke er koblingene på personalsiden? Sitter det representanter for KDA eller Nammo i styrende organer i USN, på Kongsberg eller i Horten?

Palestinakomiteen i Vestfold vil utfordre USN om deres etiske medansvar for det som skjer i Gaza. Vi vil oppfordre universitetet til å avslutte ethvert samarbeid som kan kaste det minste snev av mistanke om at et statlig norsk universitet har bindinger til våpenproduserende bedrifter som kan sies å være medvirkende til krigsforbrytelser, om ikke folkemord.

Studenter på USN har startet en underskriftskampanje. Bli med og vis din støtte her Stopp USNs samarbeid med Israels norske våpenhandlere! – Opprop.net

Publisert: 17. januar 2024