Studentcamp i Oslo: — Bryt bånd med Israel

Foto: Ingvild Sausjord

Studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) har etablert seg i en teltleir utenfor universitetet for å vise sine solidaritet med det palestinske folket i Gaza.

Jihad Al-Mahdi, medlem av Studenter for Palestina, sier til NRK at studentene har nådd et punkt hvor teltleir er løsningen nå, etter at de har prøvd på alle slags måter å få til en akademisk boikott.

Studenetene krever blant annet at Universitetet suspenderer alle formelle bånd med høyere utdanningsinstitusjoner i Israel.

– Israelske institusjoner, som universitetet i Tel Aviv, har på sine nettsider programmer for å støtte soldater som aktivt deltar i krigsforbrytelser i Gaza. Sånne institusjoner skal ikke vi samarbeide med, sier Al-Mahdi til NRK. Les artikkel i NRK her.

Teltdemonstrasjonen i Oslo er inspirert av de store studentdemonstrasjonene i USA og som også har spredd seg til Frankrike, Tyskland, Nederland og England.

Det har utviklet seg til voldsomme sammenstøt ved Colombia University i New York.  Rektor ved UiO, Svein Stølen, sier til NRK at han ikke er redd for at scenene fra USA skal gjenspeile seg her i Norge. Stølen sier at han har et absolutt inntrykk av at dette er en fredelig demonstrasjon.

Her er kravene til studentene:
1)Suspendere alle formelle bånd med israelske høyere utdanningsinstitusjoner.
2)Suspendere alle formelle bånd med israelske selskaper.
3)Gi ressurser til å bygge opp relasjoner med palestinske høyere utdanningsinstitusjoner som har blitt ødelagt av den israelske staten.
4)Tilby stipender til palestinske studenter og stipend til fakultets medlemmer som har mistet sine universiteter og levebrød.
5)Støtte online tilgang for ansatte og studenter ved palestinske universiteter

Foto: Ingvild Sausjord

Publisert: 3. mai 2024