Vestens knefall for Israel

Denne teksten er et debattinnlegg Palestinakomiteens leder, Line Khateeb, hadde i Aftenposten 8. mars:

Mer enn 500 000 mennesker er isolert i det nordlige Gaza under beleiring av israelske okkupasjonsstyrker. Nå dør barn og eldre av utsulting. Israel nekter FN og WHO å levere livsnødvendig hjelp til nord og kontrollerer all nødhjelp som kommer inn via den palestinske grensen til Egypt hvor hundrevis av lastebiler står i kø. 1,7 millioner mennesker er drevet på flukt i Gaza og på torsdag ble 112 mennesker drept i kø for å få mathjelp. Hvordan kan dette få lov til å skje?

Menneskeskapt katastrofe

26.januar konkluderte FN-domstolen i Haag at anklagen om at Israel driver folkemord er sannsynlig og skal granskes. Israel fikk ordre om å stoppe drapene på sivile, slippe inn nødhjelp og tillate et fungerende helsevesen. Siden da er snittet for antall lastebiler med nødhjelp sunket til 62 daglig, til en befolkning på 2,3 millioner. Det sier seg selv at 9 av 10 nå har akutt matmangel i Gaza. Ikke på grunn av en naturkatastrofe, men en menneskeskapt katastrofe.

Mangel på strøm og utstyr gjør at 24 av 36 sykehus er ute av drift, de resterende fungerer kun delvis. Når sykehus ikke får drivstoff til å drive nødaggregater, medisinsk utstyr, medisiner og mangler rent vann må de stenge. Flere sykehus har vært beleiret og helsepersonell blir drept på jobb. Tallene på antall drepte er trolig langt høyere enn de 30 000 registrerte.

Å stanse støtten til UNRWA er det motsatte av å forhindre folkemord

Når FN domstolen skal granske anklagen om folkemord ser de blant annet på handlinger påført for å bevisst ødelegge livsgrunnlaget for en gruppe. Den systematiske ødeleggelsen av mennesker, helsevesen og sivil infrastruktur er en del av dette. Å nekte nødhjelp å komme frem til sivile som sulter er et annet eksempel. Israels kampanje for å få stengt ned FN-organisasjonen UNRWA, som gir nødhjelp og tjenester til 80 prosent befolkningen i Gaza må også sees i dette lyset.

I den fem måneder lange krigen for utslettelse av Gaza har den israelske hæren brukt sprengstoff tilsvarende mer enn to atombomber. USA har lagt ned veto mot våpenhvile tre ganger og gitt støtten til Israel i form av våpen og penger. I stedet for å
innføre sanksjoner mot okkupasjonsmakten som sulter og bomber en beleiret sivilbefolkning, har flere vestlige land valgt å sanksjonere organisasjonen som hjelper palestinere!

Hva vil Israel?

Netanyahu la i forrige uke frem sin plan for krigen mot Gaza. Planen er at Israel fortsatt skal ha full kontroll på de palestinske områdene på Vestbredden og Gaza. Israel vil ikke akseptere «ensidige anerkjennelser av en palestinsk stat» og mener at
internasjonal lov og palestinernes grunnleggende rettigheter må settes til side. Uttalelsene burde gjøre inntrykk på utenriksminister Eide og diplomatkorpset.

Etter måneder med dialog fortsetter folkemordet mot palestinerne i full styrke. Eide er tydelig på at Israel begår krigsforbrytelser og at de må respektere folkeretten. Da rimer det dårlig at norske selskap selger våpen til Israel, at Oljefondet er Europas største investor i okkupasjonen og at israelske varer selges i norske butikker.

Norge og EU har snakket om en tostatsløsning i mange tiår, men har aldri innført tiltak mot de ulovlige koloniene, okkupasjonen eller annekteringen av palestinsk land. Ønsker de et annet resultat må de også vurdere andre verktøy. Vestlige lederes knefall for Israel hindrer en rettferdig fred i Palestina. Stater som åpenbart ignorerer folkeretten og våre felles verdier er en trussel mot oss alle.

Publisert: 9. mars 2024