Vi står sammen med de kristne lederne i Det hellige land

av Kjartan Ruset, soknepr. em. og tidl. formann i Sabeel Norge  og Jens Olav Mæland, tidl. lærer ved FiH og prest. Artikkelen var en del av en debatt i avisen Dagen og publiseres her etter avtale med forfatterne.

Vi vil kommentere redaktør Selbekks lederartikkel 19. januar der han forsvarer Trumps Midtøsten-politikk, og avfeier våre spørsmål angående Israels lovstridige okkupasjon og anneksjon av palestinsk territorium. Han mener fortsatt at okkupasjon med påfølgende annektering av landområder er noe positivt når det gjelder Israel i forhold til palestinerne. Dette har vi store problemer med å innse.

Etter internasjonal rett kan et territorium okkuperes som en militær nødshandling. Det er det alminnelig enighet om. Men en okkupasjon må avsluttes, ellers skjer det et brudd på folkeretten. Dessverre går en okkupasjon ofte over i anneksjon, dvs at en gjør det okkuperte området til sitt og flytter egen befolkning inn i det. Det siste er en forbrytelse, både i folkerettslig forstand og moralsk. Konkret skjer dette ved systematisk riving av palestinske hjem, utslettelse av beduin-landsbyer og tyveri av jordeiendommer.

Det er en kjent sak at Israel er i ferd med å annektere store deler av Vestbredden. Dette har skjedd med Trumps fulle anerkjennelse, uten forhandlinger. Dette er altså gjort på udemokratisk vis, og fungerer som destruktive og livsfarlige handlinger – slik FN, EU og ikke minst de kristne kirkene i området vurderer det. Likevel mener Selbekk at det er noe positivt!?

Legger vi bibelsk målestokk på dette (anneksjon) er det kort og godt tyveri! Det er å tilegne seg sin nestes livsgrunnlag. Dette fins det grundig dokumentasjon på, især av jødiske menneskerettsorganisasjoner.           

Men redaktøren i en kristen avis forsvarer altså et slikt tyveri! Enhver skjønner at hvis en slik framgangsmåte skal gjøres gjeldende i internasjonal sammenheng, blir det kaotiske tilstander og i verste fall væpnet konflikt.

Det er vår overbevisning at varig fred bare kan etableres ved forhandlinger som bygger på rettferdighet, respekt og tillit, – ikke gjennom diktat fra den sterkere part. Den såkalte «århundrets fredsplan» er et diktat fra Trumps og Netanyahus side, og derfor på grunnleggende vis udemokratisk.

Selbekk utfordrer oss på fredsavtalene med arabiske nasjoner, så som Emiratene, Bahrain, Sudan og Marokko. Når det gjelder de arabiske landene, har den israelske avisen Haaretz meldt at det dreier seg om fredsavtaler i bytte med et storstilt salg av militært utstyr, blant annet ved at disse landene får mange ti-talls kampfly og moderne elektronisk krigsutstyr. For oss ligner dette mer på en hestehandel, enn på reelle freds-slutninger. Og det skjer uten hensyn til palestinerne.

Vi kan forsikre Selbekk om at vi står sammen med de kristne lederne i Det hellige land som tar avstand fra all bruk av vold og terror, også når det anvendes fra palestinsk hold. Fred oppnås ikke ved «å skifte taktikk», slik Selbekk anbefaler, men ved en sannhetserkjennelse og ved at retten får gjennomslag. Dette har neppe Trump bidratt til, slik vi vurderer det.

Kjartan Ruset, soknepr. em. og tidl. formann i Sabeel Norge  og Jens Olav Mæland, tidl. lærer ved FiH og prest. Har skrevet boken «Glemt av sine egne. Rapport fra de kristnes situasjon i Det hellige land»a

Publisert: 3. februar 2021