Vil utenriksministeren fremme Amnestys anbefalinger i FNs sikkerhetsråd?

Tekst: Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge

Amnesty International skriver i sin rapport, sluppet 1.februar, at israelske myndigheter driver apartheid og forbrytelser mot menneskeheten. De anbefaler FNs sikkerhetsråd å vedta sanksjonere mot dem som er ansvarlige og iverksette en våpenembargo ovenfor Israel. 

Les mer og last ned rapporten til Amnesty her

Vil utenriksminister Anniken Huitfeldt fremme Amnesty sine anbefalinger i FNS sikkerhetsråd? 

Må avvikle apartheidsystemet

Rapporten fra Amnesty argumenterer for at det må handles nå for å avvikle apartheidsystemet i Israel, i de okkuperte områdene og for de palestinske flyktningene, og sørge for at palestinere får sine grunnleggende menneskerettigheter innfridd og slippe å leve med diskriminering.

Dette ligner anbefalingene fra Human Rights Watch (HRW), som i fjor rapporterte at Israel er skyldig i apartheid og fordrivelse. 6,8. millioner israelske jøder og 6,8 millioner palestinere bor mellom Middelhavet og Jordanelven, men den israelske, jødiske befolkningen prioriteres ovenfor palestinerne som blir utsatt for apartheid og forfølgelse. 

HRW ber internasjonale myndigheter se de langvarige konsekvensene av det israelske styret og innse at realiteten på bakken ikke vil endre seg med mindre brudd på internasjonal lov får konsekvenser. Alle typer avtaler, handel og samarbeid må gjennomgås nøye for å sikre at de ikke bidrar til apartheid og forfølgelse av palestinere.

Palestinakomiteens oppfordringer

Palestinakomiteen i Norge vil utfordre regjeringen og opposisjonen, på at politikken ovenfor Israel ikke kan fortsette som før. Det må få en konsekvens at Israel er et apartheid. Palestinakomiteen oppfordrer utenriksminister Anniken Huitfeldt til fremme Amnesty sine anbefalinger i FNS sikkerhetsråd, og følge anbefalingene fra Human Rights Watch sin rapport i 2021, om å få til en uavhengig gransking. 
Vi vil særlig oppfordre Norge på å ta opp disse anbefalingene fra Amnesty International til sikkerhetsrådet. 

  1. innføre målrettede sanksjoner, som f.eks fryse kontoer (asset freezes), mot israelske representanter som er mest involvert i forbrytelsen apartheid.
  2. Innføre en vid våpenembargo mot Israel. Denne bør dekke direkte og indirekte forsyninger, salg og overføring, inkludert transit og transport av alle våpen, ammunisjon og annet militært og sikkerhetsutstyr, inkludert opplæring og annen militær- og sikkerhetsassistanse.
  3. Undersøke muligheter for å stille forbrytere av internasjonal. Lov for retten, spesielt hvis Israelske myndigheter selv ikke igangsetter etterforskning og rettsforfølgelse av dem ansvarlige for forbrytelser mot menneskeheten og andre menneskeretts forbrytelser begått mot den palestinske befolkningen i Israel og i de okkuperte områdene. Dette kan inkludere å overføre hele saken til ICC eller å opprette et internasjonalt tribunal som kan føre sak mot dem som har begått brudd på folkeretten. 
Publisert: 8. februar 2022