BDS-kampanjer

BDS-movement

Palestinakomiteen i Norge har i mange år hatt boikott av staten Israel som en prioritert oppgave fordi boikott er et ønske fra palestinerne selv. I 2005 kom det et opprop fra 170 palestinske organisasjoner, politiske partier, fagforeninger og sosiale bevegelser som oppfordret det internasjonale samfunnet til å boikotte, trekke ut investeringer og sanksjonere staten Israel (BDS). Boikott er ikke et mål i seg selv, men et effektivt og fredelig virkemiddel i kampen for å få slutt på den ulovlige okkupasjonen. Vi tar i bruk boikott fordi Israel nekter å rette seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov, og som går fri for internasjonale sanksjoner.

Liste over varer som du ikke skal kjøpe, finner du herDerimot anbefaler vi deg blant annet til å kjøpe disse!

Kampanjer

Apartheidfrie soner

Puma

Klær og sko fra Caterpillar

Brusmaskinen SodaStream

Bama og Coop

CAF – hopp av apartheidtoget

Ahava

Dadler fra Hadiklaim

Keter

Produkter fra Hewlett Packard (HP)

Sikkerhetsselskapet G4S

Mekorot

Få Israel ut av UEFA

Histadrut

Akademisk og kulturell boikott

Samarbeid med den internasjonale BDS-kampanjen


Apartheidfrie soner

Dette er en langsiktig kampanje med et stort mål. Kampanjen har som målsetting at det opprettes apartheidfrie soner i ditt nærmiljø som er fri for israelske varer, tjenester og samarbeid. Les alt om kampanjen her og hvordan DU kan bidra!

Puma

Den globale sportsutstyrsprodusenten Puma er involvert i brudd på folkeretten og menneskerettigheter.

Puma er hovedsponsor for Israel Football Association (IFA), som inkluderer fotballag i Israels ulovlige bosettinger på okkupert palestinsk land. Israels militære okkupasjon fordriver palestinske familier, inkludert barn, fra hjemmene sine for å gi plass til disse bosettingene.

Israelske bosettinger regnes som krigsforbrytelser i følge folkeretten. Mer enn 200 palestinske idrettslag har oppfordret Puma til å avslutte sponsoravtalen og slutte å støtte Israels kolonisering av Palestina. Puma markedsfører seg selv som et selskap som bryr seg om like rettigheter, men produsenten bidrar til apartheid i sin støtte til IFA.

I juli 2018 ble det kunngjort at Adidas ikke lenger ville sponse IFA etter en internasjonal kampanje og levering av over 16 000 underskrifter til Adidas hovedkvarter. Vi kan gjøre dette igjen. Bli med palestinske idrettsutøvere som krever boikott av Puma til den avslutter støtten til Israels ulovlige bosettinger.

Les mer om den internasjonale kampanjen her.

Klær og sko fra Caterpillar

Caterpillar er et amerikansk selskap som produserer og leverer bulldosere og utstyr for bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapets D9-bulldosere blir brukt av den israelske hæren til å rive palestineres hus i de okkuperte områdene og til å ødelegge palestinsk jordbruksland og annen infrastruktur, til bygging av muren og til bygging av bosettinger på palestinsk land. Ved bruk av disse bulldoserne har den israelske hæren ødelagt over 11,795 palestinske hus i løpet av de siste 10 årene. Caterpillar lager også klær og sko: http://www.brandos.no/sko/cat

Brusmaskinen SodaStreamB

Selv om 18 organisasjoner gleder seg over at brusmaskinprodusenten SodaStream endelig har flyttet virksomheten vekk fra okkupert palestinsk område, fortsetter Palestinakomiteen sin boikottaksjon mot SodaStream ettersom virksomheten også har produksjon i Israel. Les mer om kampanjen her.

Bama og Coop

I de siste årene har Palestinakomiteen spesielt satt fokus på selskapene Coop Norge og Bama som er de største importørene av israelsk frukt og grønt.

BAMA som er eid av Norgesgruppen, AS Banan og Rema Industrier, leverer varer blant annet til butikker som Meny, Kiwi, Spar og Joker, mens Coop har økt sin markedsandel ved oppkjøp av Rimi- og ICA-butikker.

Både Coop og BAMA er medlem av Initiativ for Etisk Handel og roser seg selv for å ha et stort og viktig samfunnsansvar. Det er positivt at BAMA og Coop har tatt et standpunkt om at de selv ikke importerer produkt fra okkupert palestinsk land. Men både Coop og BAMA samarbeider fortsatt med leverandører som driver deler av sin produksjon på okkupert områder uten at selskapet/selskapene viser vilje til å avslutte denne produksjonen. Blant annet vet vi at Coop og Bama importerer varer fra det israelske jordbruksselskapet Mehadrin som er den største leverandøren av frukt og grønt til norske importører og som har produksjon i de okkuperte områdene.

Coop og Bama selger fortsatt israelske varer i sine butikker til tross for at de har etiske retningslinjer for sine produkter.

CAF – hopp av apartheidtoget

Det baskiske selskapet CAF har fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen som knytter de ulovlige israelske koloniene sammen med Vest-Jerusalem. Utvidelsene skjer på okkupert palestinsk land og er derfor i strid med folkeretten, samtidig som de bidrar til å befeste okkupasjonen. Dermed medvirker CAF til Israels brudd på internasjonale konvensjoner, og dette er bakgrunnen for at CAF nå er målet for en internasjonal kampanje.

CAF er i ferd med å ta store markedsandeler innen kollektivtransport i Norge, blant annet gjennom leveranse av trikker til Sporveien i Oslo, nye togsett til Flytoget og innenfor vedlikehold gjennom datterselskapet EuroMaint. Dessuten står firmaet som tilbyder av en større leveranse tog til det statlige selskapet Norske tog. Resultatet av anbudsrunden er planlagt offentliggjort høsten 2021. Les mer om kampanjen her.

Ahavaprodukter

Palestinakomiteen jobber også for at salg av Ahavaprodukter skal opphøre i norske butikker. Ahava er betegnelsen på ulike hudmidler basert på salt og gjørme fra Dødehavet. De produseres i den ulovlige bosettingen Mitzpe Shalem på Vestbredden. Nettopp at denne bosettingen er i strid med den internasjonale folkeretten ble vektlagt av VITA da kjeden valgte å avslutte salget av Ahavaprodukter. Men det er mange mindre uavhengige parfymerier som fortsatt selger Ahava. Her kan du laste ned noen av disse utsalgsstedene.

Det var i mars 2012 at VITA-kjeden i Norge besluttet å stoppe all import av Ahava-produkter. I sin avgjørelse vektla Vita at bosettingen Mitzpe Shalem er i strid med den internasjonale folkeretten. Heller ikke Cubus, eid av Varner-kjeden, har meddelt at de ikke vil selge Ahava-produkter.

Palestinakomiteen fortsetter dette arbeidet helt til alle norske butikker følger eksempelet til Vita og Cubus.

Dadler fra Hadiklaim

Dadler

Hadiklaim er et kooperativ av israelske daddel-produsenter. Mange av disse produsentene har sin virksomhet i Jordandalen på den okkuperte palestinske Vestbredden. Selskapets dadler markedsføres blant annet under navn som Jordan River, Jordan River Bio-Top, Mejdoul og King Solomon. Coop importerer dadler fra Hadiklaim til Norge. Det er også verdt å nevne det israelske frukt- og grøntselskapet Mehadrin. Mehadrin er den største israelske leverandøren av frukt og grønt til norske importører. Mehadrin har produksjon i de okkuperte områdene. Ifølge Mehadrin selv er denne produksjonen kun for det lokale markedet (Israel). Både BAMA og Coop importerer varer fra Mehadrin. NB! Her er en 14 minutters video om utnyttelse av palestinske arbeidere i Jordandalen under daddelinnhøstingen.

Keter

Keter er en plastprodusent som har to fabrikker i industrisonen Barkan, en israelsk bosetting på den okkuperte palestinske Vestbredden. De vanligste Keter-produktene på det norske markedet er putekasser og verktøykasser. Les mer om Keter her.

Produkter fra Hewlett-Packard (HP)

HP er involvert i flere prosjekter og leveranser som bidrar til israelske folkeretts- og menneskerettsbrudd. Blant annet har HP levert Basel-systemet til det israelske forsvarsdepartementet. Baselsystemet er et automatisert biometrisk system for tilgangskontroll som er installert på store militære kontrollposter på Gaza og Vestbredden. Akkurat som Polaroid og IBM var mål for internasjonale boikott på grunn av deres fellesproduksjon av passbøker i apartheid Sør- Afrika , oppfordrer vi til å boikotte HP for sin medvirkning til Israels etniske rensing i okkuperte Palestina. Les mer her.

Sikkerhetsselskapet G4S

G4S

Etter en effektiv BDS-kampanje mot en av verdens største sikkerhetsselskaper, G4S, kunngjorde selskapet i 2014 at de selger G4S Israel til det israelske private equity-fondet FIMI.

I en kampanje mot G4S i 2013, krevde Norsk Folkehjelp, Fagforbundet og Palestinakomiteen i Norge med støtte fra 18 andre norske organisasjoner, at G4S trekker seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk jord og stanser alle leveranser til israelske fengsler. Organisasjonene oppfordret også norske bedrifter til ikke å bruke G4S sine sikkerhetstjenester. I 2014 solgte G4S seg ut av Norge.

Sikkerhetsselskapet G4S har i flere tiår støttet opp under den israelske okkupasjonen ved å delta i aktiviteter som opprettholder systematisk undertrykkelse av palestinere. G4S leverer utstyr og tjenester til israelske militære og politi, til kontrollposter og muren, og til de ulovlige israelske koloniene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Det internasjonale selskapet er også leverandør av sikkerhetssystemer til israelske fengsler hvor palestinere blir holdt fanget uten lov og dom, og som ifølge Amnesty International utsetter palestinere deriblant barn for rutinemessig tortur.

Flere multinasjonale selskaper har kuttet sine bånd til okkupasjonen. Når salget av det israelske datterselskap til G4S blir gjennomført, føyer dette seg inn i rekken av eksempler på selskaper som har trukket seg ut på grunn av kritikkverdig virksomhet i Israel og Palestina. Dette gjelder blant annet Orange, Veolia og Cement Roadstone Holdings.

G4S er fortsatt involvert i byggkonstruksjoner av de ulovlige koloniene og i trening av israelsk politi. BDS Movement oppfordrer menneskerettighetsaktivister til å opprettholde presset på G4S helt til selskapet avslutter sitt engasjement i den israelske okkupasjonen.

Les mer her.

Mekorot

Mekorot er Israels statseide vannverket og ansvarlig for å implementere «vann apartheid » på palestinere, inkludert internasjonal kriminalitet av plyndring av naturressurser i okkupert territorium, diskriminering mot det palestinske folket som en etnisk gruppe og viktig støtte for den ulovlige bosetningen bedriften. I 2005 etablerte Mekorot en virksomhet for å starte en prosess for internasjonal ekspansjon. Flere lukrative kontrakter ble inngått i land som USA, Kypros, Argentina, India og Uganda. I Hellas kjemper Mekorot for å få en aksje i regjeringens privatiseringsplan. Samarbeidsavtaler er også inngått i Brasil, Portugal og Italia.

Kampanjer har blitt etablert for å sparke Mekorot ut i Argentina, Italia, Hellas og Portugal. I Argentina har aktivister nylig annonsert at de lyktes i å suspendere byggingen av et vanningsanlegg til US $ 170 millioner – et prosjekt som ville ha finansiert ikke bare vann-apartheid i Palestina, men eksport av vann til rike i Buenos Aires.

Vitens, den største vannleverandøren i Nederland, avsluttet en kontrakt med Mekorot bare få dager etter at den ble undertegnet på grunn av selskapets brudd på folkeretten. Lilianne Ploumen, den nederlandske ministeren for utenrikshandel og utviklingssamarbeid, avlyste et møte med Mekorot tjenestemenn av den samme grunnen.

Les mer om Mekorots tilknytning til okkuperte Palestina.
Les Amnestys rapport om vannproblemene til palestinerne.

Få Israel ut av UEFA!

U_21_UEFA

I 2012/13 var det en europeisk kampanje «Red Card» som hadde som mål å flytte EM for lag under 21 år fra Israel til et europeisk land. Kampanjen så med skuffelse på at Union of European Fotball Associations (UEFA) fikk tildelt denne turneringa til Israel i 2013. FN har helt siden krigen i 1967 krevd at Israel må avslutte okkupasjonen av Palestina. Nå er situasjonen at Palestina har søkt om å bli tatt opp i FN, samtidig som de ber verdensorganisasjonen om hjelp til å løse konflikten med Israel.I denne situasjonen vil et Europamesterskap i Israel bli sett på som en håndsrekning til okkupantstaten. Mens Mesterskapet går av stabelen i Israel, vil det være umulig for tusenvis av palestinske ungdommer å se fotballkampene fordi de er stengt inne bak militære check-points og den ulovlig oppførte Muren.

Kampanjen fortsetter med mål om å få Israel ut av UEFA.

Histadrut

Bryt med Histadrut

Palestinakomiteen mener at norsk fagbevegelse bør bryte all offisiell forbindelse med Histadrut. Det israelske LO, Histadrut, støtter den sionistiske politikken staten Israel praktiserer. De støttet angrepet på ”Freedom flotilla”, byggingen av Muren på Vestbredden; de aksepterer dårligere lønns- og arbeidsforhold for palestinske arbeidere og støtter utvidelsen av jødiske settlements på palestinsk jord. Derfor må norsk LO bryte eller suspendere sine offisielle forbindelser med Histadrut på LO-kongressen i 2013, og ikke gjenoppta forbindelsen før organisasjonen tar avstand fra den sionistiske og rasistiske politikken Israel fører. Les mer om kampanjen her.

Akademisk og kulturell boikott

Palestinakomiteen støtter også arbeidet for akademisk og kulturell boikott. Les om AKULBI (samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel) som er et utvalg i Palestinakomiteen: www.akulbi.no

Samarbeid med den internasjonale BDS-kampanjen

Palestinakomiteen i Norge samarbeider med den internasjonale BDS-kampanjen (Boikott Deinvestering og Sanksjoner). BDS sitter med et stort nett av kontakter både internasjonalt og i Palestina blant aktivister. De koordinerer fokusområder og formidler informasjon og research knyttet til konkrete prosjekter. BDS sitt virkeområde går utover den rene forbrukerboikotten. Bevegelsen setter også søkelyset på internasjonale selskaper som opererer i Palestina og profiterer på okkupasjonen, og på israelske universitetet og kulturinstitusjoner som støtter opp under Israels brudd på internasjonal rett.