CAF – hopp av apartheidtoget

OPPROP:
Boikott selskaper som skor seg på brudd på folkeretten i Palestina

Det baskiske selskapet CAF har fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen som knytter de ulovlige israelske koloniene sammen med Vest-Jerusalem. Utvidelsene skjer på okkupert palestinsk land og er derfor i strid med folkeretten, samtidig som de bidrar til å befeste okkupasjonen. Dermed medvirker CAF til Israels brudd på internasjonale konvensjoner, og dette er bakgrunnen for at CAF nå er målet for en internasjonal kampanje.

CAF er i ferd med å ta store markedsandeler innen kollektivtransport i Norge, blant annet gjennom leveranse av trikker til Sporveien i Oslo, nye togsett til Flytoget og innenfor vedlikehold gjennom datterselskapet EuroMaint. Dessuten står firmaet som tilbyder av en større leveranse tog til det statlige selskapet Norske tog. Resultatet av anbudsrunden er planlagt offentliggjort høsten 2021. Les mer om CAF i Norge

Norsk Jernbaneforbund støtter internasjonal kampanje mot det baskiske selskapet CAF (Fri fagbevegelse)

Fagforeningene for de ansatte ved den spanske fabrikken til CAF protesterer mot at deres arbeidsgiver blir en brikke i den israelske okkupasjonen av Palestina og krever at de trekker seg ut.

Det er startet en kampanje for å rette søkelys mot selskapet. Dette er en internasjonal kampanje i regi av det internasjonale BDS-nettverket. Målet er å gjøre det politisk kostbart å delta i slike prosjekter. Etter at selskapet Veolia ble gjenstand for negativ oppmerksomhet ved bygging av første byggetrinn av forstadsbanen, valgte de å trekke seg fra videre deltakelse. Det viser at slike kampanjer har betydning.

Underskriverne av dette oppropet har som mål – i tråd med vedtaket fra LO-kongressen – å bidra til at CAF avvikler sitt engasjement på okkupert land i Palestina og trekker seg ut av kontrakten med den israelske staten om bygging og drift av Jerusalem Light Rail (JLR).

Vi forventer at det offentlige Norge gjennom ulike statlige og kommunale instanser og selskap ikke inngår kontrakter med CAF før de avvikler dette engasjementet.

Følgende organisasjoner slutter seg til oppropet:
(oppdateres fortløpende)

 • Lokomotivpersonalets forening Oslo
 • Norsk Lokomotivmannsforbund
 • Norsk Jernbaneforbund
 • Fagforbundet
 • Oslo Sporveiers Arbeiderforening
 • NTL ved OsloMet
 • Fagforbundet – Helse, Sosial og Velferd Oslo
 • Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening
 • Fellesutvalget for Palestina:
  • Aftenpostens grafiske klubb
  • Arbeidernes ungdomsfylking (AUF)
  • BDS Norge
  • EL & IT Forbundet
  • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
  • Handel og Kontor i Norge
  • Handel og Kontor Oslo / Akershus
  • Industri Energi
  • KFUK-KFUM Global
  • LO i Oslo
  • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Oslo og Akershus (NNN OA)
  • Norges Handikapforbund (NHF)
  • Norges Kommunistiske Parti (NKP)
  • Norges Kristelige Studentforbund (NKSF)
  • Oslo Bygningsarbeiderforening
  • Oslo Senterungdom
  • Palestinakomiteen i Norge
  • Rødt
  • Rød Ungdom (RU)
  • Ship to Gaza Norway
  • Sosialistisk Ungdom
  • Sosialistisk Venstreparti (SV)
  • TeoLOgene
  • Ungkommunistene i Norge
  •  Sabeel og Kairos Norge
 • Unionen Fagforening, Fellesforbundet avd.747
Trikkestallen på Grefsen i Oslo 12 oktober

Hva kan du gjøre?

Du kan bidra! Få klubben, foreninga, laget og organisasjonene dine til å slutte seg til dette oppropet. Vi har laget et forslag til uttalelse du kan bruke som mal:

Send vedtak og uttalelser rett til:

Øystein Risan, administrerende direktør ved Norske tog,e-post OR@norsketog.no

med kopi til oss: fagligutvalg@palestinakomiteen.no

Snakk med folk! Spre informasjon om kampanjen der du ferdes og i sosiale medier. Følg Faglig utvalg på Facebook for oppdateringer, lik del og spre. Materiell for utdeling kommer.

Mer informasjon:

Jerusalem Light Rail- en brikke i Israels kontroll over Jerusalem. https://palestinakomiteen.no/norske-fagforeninger-slutter-seg-til-protestene-mot-apartheidtoget-caf/

Den opprinnelige linja er markert med rødt, og skal etter planen utvides i begge ender. Den nye linja er markert med grønt.

LO sitt brev til Norske Tog: «LO vil med dette uttrykke en klar forventing til Norske Tog, om at selskapet avviser CAFs tilbud på bakgrunn av selskapets involvering i Israels folkerettsstridige aktiviteter på okkupert land.» https://palestinakomiteen.no/lo-forventer-at-norske-tog-bryter-med-caf/

Markering utafor generalforsamlinga til CAF juni 2020.

Les mer om kampanjen i forkant av CAFs generalforsamling juni 2020: BDS Movement Net (engelsk)

Uttalelse fra Oslo Sporveiers Arbeiderforening mars 2020

Artikkel februar 2020:
https://palestinakomiteen.no/norske-selskaper-med-band-til-apartheidbane-i-jerusalem/

CAF må trekke seg fra avtalen med Israels apartheidtog (Electronic Intifada desember 2019, engelsk)

Anleggsplass Jerusalem høsten 2020

CAF i Norge

CAF står som tilbyder på en større leveranse av jernbanemateriell til selskapet Norske tog. Selskapet har også fått bestilling på nye togsett til Flytoget. CAF står for leveransen av nye trikker til Sporveien i Oslo, og har kjøpt opp EuroMaint, som tilbyr vedlikehold av togmateriell. Les mer om CAFs inntog i Norge